Періодичність видання

Видання публікується двічі на рік.