Неопатримоніальний політичний режим в Україні 2010-2015: аналіз функціонування політичної системи

  • А. М. Ганжа
Ключові слова: неопатримоніалізм, клани, фінансово-промислові групи, патронажно-клієнтарні відносини, пошук ренти.

Анотація

Розглядається український політичний режим 2010-2015 років. Зокрема проаналізовано режим В. Ф. Януковича та виявлені причини його краху крізь призму дослідження Євромайдану 2013-2014рр. як складової неопатримоніального політичного процесу. Особлива увага у роботі приділена взаємодії Президента та Прем’єр-міністра в умовах повернення Конституції зразка 2004 року.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Fisun O. Rethinking Post-Soviet Politics from a Neopatrimonial Perspective / O. Fisun // Democratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization. – 2012. - Vol. 20, No. 2. – P. 87-96.

Мациевский Ю. Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004-2010 г. / Ю. Мациевский // Полис. – 2010. – № 5. – С.17-37.

Фисун. А.А Украинская неопатримониальная демократия: формирование, специфика и тенденции развития / А. Фисун // Ойкумена. – 2011 . – Вып.8 . – С. 119-127.

Партійна система України після парламентських виборів - 2012: аналіт. доп. / за заг. ред. О. А. Фісуна; Регіон. Філіал НІСД у м. Харкові. – Х.: Золоті сторінки, 2012. – 116 с.

Белопольский. Н. После 2013 года Украину ждет полный дефолт и кризи [Електронний ресурс] / Н. Белопольский. – Режим доступу: http:// www. kp.ua.

Бондаренко К. Второе правительство Азарова является правительством „семьи” и Ахметова : [Електронний ресурс] / К. Бондаренко. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/news/~/293676.

Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект) / за заг. ред. д. політ. н. О. А. Фісуна; РФ НІСД у м. Харкові. – Х.: Золоті сторінки, 2011. – 116 с.

СНБО специального назначения: Автономная власть Турчинова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://112.ua/statji/snbo-
specialnogo-naznacheniya-avtonomnaya-vlast-turchinova-166592.html.
Опубліковано
2016-05-12
Як цитувати
Ганжа, А. М. (2016). Неопатримоніальний політичний режим в Україні 2010-2015: аналіз функціонування політичної системи. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 28, 56-62. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/5803