ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В СВІТЛІ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • O. S. Perederii Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-4898-876X
  • L. V. Kulachok-Titova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-8815-501X
Ключові слова: Україна, Європейський Союз, правоохоронна діяльність, правоохоронні органи, протидія злочинності, протидія тероризму, права і свободи, правова держава.

Анотація

у статті з позицій загальнотеоретичного аналізу висвітлюються основні пріоритети діяльності правоохоронних органів України з урахуванням положень договірного права України і Європейського Союзу. Аналізуючи положення Угоди про асоціацію України і ЄС формулюються основні напрями правоохоронної політики держави в контексті європейської інтеграції. Основну увагу зосереджено на тому, що європейські стандарти правоохоронної діяльності спрямовані, в кінцевому рахунку, на забезпечення особистої безпеки громадян, охорону громадського порядку і протидію тяжким формам злочинності. Підкреслюється, що запорукою реалізації магістральних напрямів реформування правоохоронної діяльності в Україні є політична воля керівництва держави, економічна спроможність і підтримка громадськості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

O. S. Perederii, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна
perederii@karazin.ua

L. V. Kulachok-Titova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна
l.kulachok@karazin.ua

Посилання

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 року № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 40. – Стаття 2021.

Порошенко: Угода про асоціацію – великий виклик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tvi.ua/new/2014/03/21/poroshenko_uhoda_pro_asociaciyu___velykyy_vyklyk

Маляренко В.Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / В.Т. Маляренко: підручник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/SptpoU/1-2/111.htm

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – С. 366.

Подоляка А.М. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи / А.М. Подоляка // Віче. – 2009. – №18 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1643/

Мелехин А.В. Организационно-правовой аспект деятельности силовых структур зарубежных стран: учеб. пособ. / А.В. Мелехина, А.Р. Попченко. – М.: ВНИИ МВД России, 1998. – 88 с.

Договор о Европейском Союзе от 07 февраля 1992 г. // Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Кашкин С. Ю., Кутафин О. Е., Четвериков А. О.; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С. Ю. Кашкина. – М.: ИНФРА – М, 2008. – С. 166-210.

Степанова О.Г. Пріоритети правоохоронної діяльності держави як члена Європейського Союзу (теоретико-правовий аспект) / О.Г. Степанова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Право». – 2014. – № 1106. – С. 247-249.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Perederii, O. S., & Kulachok-Titova, L. V. (2017). ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В СВІТЛІ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 15-18. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9670
Номер
Розділ
Теорія держави і права

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)