ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ УРЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

  • L. V. Kulachok-Titova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-8815-501X
Ключові слова: трудовий спір, способи вирішення спору, альтернативні способи, переговори, примирення, медіація

Анотація

Розглянуто альтернативні судовій процедурі способи розв’язання трудових спорів: переговори, примирення за участю незалежного посередника та медіація. Аналізуються акти чинного національного та міжнародного трудового законодавства, що містять норми щодо альтернативних способів вирішення спорів. Зазначаються переваги позасудових способів вирішення спорів. Визначено зміст принципів паритетності та консенсусу, притаманних медіації як способу вирішення спору.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

L. V. Kulachok-Titova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна
l.kulachok@karazin.ua

Посилання

Балух В.С. Альтернативні способи вирішення індивідуальних трудових спорів // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 45-50.

Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: учебник. – Москва: Проспект, 2014. – 592 с.

Бережнов А.А. Досудебный порядок разрешения индивидуальных трудових споров: автореф. … дис. канд. юрид. наук 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – М., 2012. – 28 с.

Рекомендація МОП щодо розгляду скарг на підприємстві з метою їх вирішення / Міжнародна організація праці. Офіційний сайт [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.ilo.org.ua/DocLib/Forms/ recommendations.aspx

Запара С.І. Принципи позасудового захисту права на працю / С.І. Запара // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 145-150.

Кабанець В.О. Медіація (посередництво), як альтернативний спосіб вирішення трудового спору / В.О. Кабанець // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 340-342. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov/ua\e-jornais\FP\2011-4\11kvovtc.pdf

Дараганова Н.В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів // Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 77-83.

Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. – 992 с.

Юридическая конфликтология: монография/ под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: Институт государства и права РАН, 1995. – 206 с.
10. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 року № 2862-VI // Голос України від 18.01.2011 року. – № 8.
Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Kulachok-Titova, L. V. (2017). ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ УРЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 104-108. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8437
Номер
Розділ
Цивільне, трудове та екологічне право