ВЗАЄМОДІЯ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІСУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ

  • O. S. Perederii Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-4898-876X
Ключові слова: Україна, Європейський Союз, Європейський поліцейський офіс, політика безпеки, Міністерство внутрішніх справ України, обмін інформацією, інформаційний запит

Анотація

у статті розкрито основи взаємодії України і Європейського поліцейського офісу. Наголошено, що розвиток взаємодії національних правоохоронних органів і Європолу є складовою спільної політики безпеки України і Європейського Союзу. На основі аналізу договірної бази України і Європолу розкрито основні принципи, напрями і форми співпраці компетентних органів України з загальноєвропейською поліцейською структурою. Акцентовано увагу на тому, що обмін інформацією є основною формою професійного партнерства уповноважених інституцій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. S. Perederii, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 40. – Ст. 2021.

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво: Закон України від 12.07.2017 р. № 2129-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2017. – 33. – Ст. 361.

Бельский К. С. Полицейское право: лекционный курс / К. С. Бельский. – М.: «Дело и сервис», 2004. – 816 с.

Сірант М. М. Поліцейське співробітництво України і Європейського Союзу – правовий аспект / М. М. Сірант // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 850. – С. 353-360.

Чабан В. Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва ОВС у боротьбі з організованою злочинністю / В. Чабан // Закон и жизнь. – 2012. – № 3. – С. 42-46.

Шостко Ю.О. Міжнародне та регіональне співробітництво у сфері протидії організованій злочинності / Ю.О. Шостко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 4. – С. 366-370.

Національна поліція України та Європол підписали угоду про стратегічне та оперативне співробітництво / Інформаційне агентство «УНІАН» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/1679656-natspolitsiya-ukrajini-ta-evropol-pidpisali-ugodu-pro-strategichne-ta-operativne-spivrobitnitstvo.html

Українські правоохоронці налагоджують механізми взаємодії з Європолом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/ua/news/8551_Ukrainski_pravoohoronci_nalagodzhuyut_mehanizmi_vzamodii_z_vropolom_FOTO.htm

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Perederii, O. S. (2017). ВЗАЄМОДІЯ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІСУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 32-34. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10545
Номер
Розділ
Загальна теорія права і держави

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)