ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ АСОЦІАТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

  • A. M. Shulga Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0001-6600-2904
  • O. S. Perederii Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-4898-876X
Ключові слова: Україна; Європейський Союз; Угода про асоціацію; європейська інтеграція

Анотація

у статті наведено результати аналізу чинних в Україні нормативно-правових актів, положення яких забезпечують процеси трансформації правової системи України як асоційованого члена Європейського Союзу. Акцентовано увагу на недосконалостях нормативної регламентації здійснення модифікаційних змін правової системи України відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Доведено наявність у системі законодавства України актів, які за своїм змістом об’єктивно є застарілими, оскільки не враховують сучасні потреби процесу зближення її правової системи з правовою системою ЄС, а також – негативний вплив такого виду актів на ефективність цього процесу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. M. Shulga, Харківський національний університет внутрішніх справ

професор кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6
доктор юридичних наук, доцент
пр. Льва Ландау 27, Харків, 61080, Україна

O. S. Perederii, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09. 2014 р. № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Стаття 2021.

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р // Офіційний вісник України. 2014. № 77. Ст. 2197.

Наказ міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 № 512 «Про організацію роботи з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» // Офіційний інтернет-сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0512733-14/card2#Card

Про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки: Наказ Міністерства охорони здоров’я України 16.12.2014 № 959 // Офіційний інтернет-сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0959282-14

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106 // Урядовий кур’єр. 2018. № 52.

Акуленко Л. Підсумки року: успіхи та провали у виконанні Угоди про асоціацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/15/7075035/

Минулого року Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом: повідомлення від 23 лютого 2018 р. // Інформаційне агентство «Уніан» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/10018520-minulogo-roku-ukrajina-vikonala-lishe-41-zavdan-za-ugodoyu-pro-asociaciyu-z-yevrosoyuzom.html

Григоренко Є. І. Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики : монографія / Є. І. Григоренко. Х. : Право, 2010. 280 с.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України № 1629-IV від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 29. Ст. 367.

Угода про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 14.06.1994 р. // Офіційний Вісник України. № 24. 2006. Ст. 1794.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручних / О.Ф. Скакун. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 520 с.

Теплюк М.О., Ющик О.І. Введення в дію законів України: питання теорії та практики / М. О. Теплюк, О. І. Ющик. Київ : Парламентське вид-во, 2011. 198 с.

Шульга А. М. Обхід закону як вид зловживання правом / А. М. Шульга // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 3. С. 11-20.

Яковюк І. В. Теоретичні основи європейської інтеграції / І. В. Яковюк. // Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_2_50

Опубліковано
2018-12-05
Цитовано
Як цитувати
Shulga, A. M., & Perederii, O. S. (2018). ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ АСОЦІАТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 152-155. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11911
Номер
Розділ
Дискусії та обговорення

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)