Володимир Миколайович Державин як критик перекладу

  • Олександр Анатолійович Кальниченко ХНУ імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-7808-357X
  • Зінаїда Василівна Зарубіна Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: Володимир Державин, критика перекладу, паратекст, переклад, початкова норма перекладу, рецензія, стилізаційний переклад

Анотація

Статтю присвячено осмисленню спадку найактивнішого критика перекладу 1920-х років Володимира Державина (1899–1964). Проаналізовано його теоретичні погляди на переклад, зокрема його класифікацію різновидів перекладу залежно від мовної функції та на цілі художнього перекладу, що знайшли відображення у численних рецензіях, опублікованих у 1927–31 роках у харківських журналах, на перекладні твори, антології та праці з теорії перекладу. Вказано на прихильність Державина до (г)омологічного або стилізаційного перекладу (очужувального, за Венуті), виокремлено його вимоги до художнього перекладу як адекватного, доцільного і добре коментованого. Відзначено обов’язковий розгляд в рецензіях на перекладні книжки їх паратекстів (передмови, коментарі, оформлення тощо).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Азов A. Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы / Андрей Азов. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 304 с.

Гаспаров М.Л. Брюсов и буквализм. (По неизданным материалам к переводу «Энеиды») / Михаил Леонович Гаспаров // Мастерство перевода. Сборник 8-й. – М. : Советский писатель, 1971. – С. 88–128.

Гаспаров М.Л. О русской поэзии / Михаил Леонович Гаспаров. – СПб. : Азбука, 2001.

Державин В.М. Проблема віршованого перекладу / В.М. Державин // Плужанин. – 1927. – № 9–10 (13–14). – С. 44–51.

Державин В.М. [Рецензія] / Володимир Державин // Червоний шлях. – 1927. – № 11. – С. 286–289.

Державин В.М. [Рецензія] / Володимир Державин // Червоний шлях. – 1928. – № 3. – С. 149–151.

Державин В.М. [Рецензія] / В.М. Державин // Критика. – 1928. – № 5. – С. 189–191.

Державин В.М. [Рецензія] / Володимир Державин [Рецензія] // Червоний шлях. – 1928. – № 8. – С. 202–204.

Державин В.М. [Рецензія] / Володимир Державин // Критика. – 1928. – № 9. – С. 150–152.

Державин В.М. [Рецензія] / В.М. Державин // Червоний шлях. – 1928. – № 12. – С. 241–243.

Державин В.М. [Рецензія] / В.М. Державин // Критика. – 1929. – № 1. – С. 132–135.

Державин В.М. [Рецензія] / В.М. Державин // Критика. – 1929. – № 2. – С. 139–142.

Державин В.М. [Рецензія] / В.М. Державин // Критика. – 1929. – № 3. – С. 142–144.

Державин В. До питання про сучасну літературну рецензію: Критика чи інформація? / В.М. Державин // Критика. – 1929. – № 3. – С. 91–103.

Державин В.М. [Рецензія] / B.М. Державин // Критика. – 1929. – № 7–8. –
С. 218–222.

Державин В.М. [Рецензія] / В.М. Державин // Критика. – 1930. – № 1. – С. 132–136.

Державин В.М. [Рецензія] / В.М. Державин // Критика. – 1930. – № 2. – С. 139–142.

Державин В. [Рецензія] / В.М. Державин // Критика. – 1930. – № 5. – С. 108–111.

Державин В.М. Наші переклади з західніх клясиків та потреби сучасного читача / В.М. Державин // Червоний шлях. – 1930. – № 10. – С. 160–168.

Державин В.М. [Рецензія] / B.М. Державин // Критика. – 1930. – № 11. – С. 140–141.

Державин В.Н. Русские переводные антологии украинской литературы (за 1929–1930 год) / В.М. Державин // Красное слово. – 1930. – № 12. – С. 143–156.

Державин В.М. [Рецензія] / B.М. Державин // Червоний шлях. – 1931. – № 3. – C. 218–221.

Державин В.М. У задзеркаллі художнього слова : вибране : у 2 кн. / упоряд. С.І. Хороб. – Івано-Франківськ : Типовіт, 2012. Кн. 1. – 415 с.; Кн. 2. – 416 с.

Кальниченко О.А. Володимир Миколайович Державин. Про мистецтво перекладу : статті та рецензії 1927–1931 років / О.А. Кальниченко, Ю.Ю. Полякова. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 296 с.

Кальниченко О. Володимир Миколайович Державин як теоретик та критик перекладу/ Олександр Кальниченко // Володимир Миколайович Державин. Про мистецтво перекладу: статті та рецензії 1927–1931 років / О.А. Кальниченко, Ю.Ю. Полякова. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – С. 4–47.

Кальниченко О.А. Трактат Фрідріха Шлейєрмахера «Про різні методи перекладу» та його значення для сучасного перекладознавства / О.А Кальниченко, В.О. Подміногін // Вчені записки ХГІ «НУА». – 2002. – Т. VIII. – C. 503–533.

Качуровський І. Володимир Державин / І. Качуровський // Березіль. – 1993. – № 2. – С. 161–168.

Корунець І. Біля витоків українського перекладознавства / І. Корунець // Всесвіт. – 2008. – № 1–2. – С. 188–194.

Хороб С. Національне та інонаціональне буття літературно-художнього твору: перекладацька концепція Володимира Державина / С. Хороб // Етнос і культура. – 2008. – № 4–5. – С. 150–156.

Шмігер Т. Володимир Державин: теорія і критика перекладу / Т. Шмігер // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – 2005. – Т. 11. – С. 205–214.

Burke P. Cultures of translation in early modern Europe / Peter Burke // Cultural Translation in Early Modern Europe. – Cambridge : Cambridge University Press, 2007. – P. 7–38.

Genette G. Paratexts: Thresholds of Interpretation / Gerard Genette. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – 427 p.

McGann J. The Textual Condition/ Jerome McGann Princeton: Princeton University Press, 1991. – 226 p.

Schleiermacher F. Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens / F. Schleiermacher // Das Problem des Übersetzens / Ed. H.J. Störig, – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963. – S. 38–70.

Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond / Gideon Toury. – Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins. 1995. – viii, 311 pp.

Venuti L. The Translator’s Invisibility: A History of Translation/ Lawrence
Venuti. – London/New York: Routledge, 1995. – 324 p.
Опубліковано
2016-07-07
Як цитувати
Кальниченко, О. А., & Зарубіна, З. В. (2016). Володимир Миколайович Державин як критик перекладу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (83), 189-198. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6179