Методичні аспекти викладання китайської мови у сфері юриспруденції

  • Ірина Фрегер-Коваленко Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Дана Турчанінова Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: .

Анотація

У статті розглядаються методичні аспекти викладання китайської мови у сфері юриспруденції. Через процеси глобалізації та інтеграції, зростає попит на вивчення нових мов, особливу зацікавленість останнім часом складає китайська мова. У майбутніх спеціалістів спостерігається високий інтерес до засвоєння більш широкого спектру тематик. Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що студенти-перекладачі ставлять в пріоритет розширення знань у сфері юриспруденції. Метою даного дослідження є забезпечення інтенсивного оволодіння знаннями та отримання нових навичок перекладу у вузькому аспекті. Об’єктом нашого дослідження виступають методичні аспекти викладання китайської мови, а предметом – професійно-орієнтовані методи та засоби викладання китайської мови. Результатами дослідження є узагальнення основних положень щодо методичних аспектів викладання. Завдяки правильному підбору матеріалів, майбутнім перекладачам надавали змогу не тільки вивчати основну та повсякденну лексику, але також пізнавати та опрацьовувати лексику на тему юриспруденції. Після опитування серед студентів, нами було виявлено самі вразливі місця при перекладі на дану тематику. Такими місцями виступають, наприклад, погане уявлення щодо контексту вживання нової лексики, проблема з браком досвіду в роботі з реальною документацію і т.п. Тому наш підхід був направлений на роботу для максимального усунення всіх вказаних проблем при перекладі. Викладач має приділяти серйозну увагу розробці методичних аспектів викладання та коректному укладанню методичних посібників, щоб студенти мали змогу ефективніше засвоїти, відпрацювати та використовувати наданий матеріал. Саме заняття з практики перекладу мають допомогти студенту не тільки підвищити професійний рівень, але й відточити свої навички в умовах, близьких до майбутньої діяльності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Бєкрєшева, Л. О. (2006). Теорія і практика перекладу. Конспект лекцій: методичні вказівки для аудиторних занять. Луганськ: СНУ ім. В. Даля.
2. Бойко, І. В. (2021). Особливості перекладу юридичних документів та їх оформлення. Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 21(2). Відновлено з http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10537/1/%D0%91%D0%9E%D0%99%D0%9A%D0%9E.pdf.
3. Визначення Конституційного права України. Відновлено з https://uk.wikipedia.org/wiki/Конституційне_право_України.
4. Гобова, Є. В. (2019). Проблеми передачі китайських слів засобами української мови. Київ: Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України.
5. Кабанова, М. Р., & Тарнопольський, О. Б. (2019). Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій школі. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля.
6. Кияк, Т. Р. (2008). Перекладознавство (німецько-український напрям). Київ: ВПЦ «Київський університет».
7. Кошелева, И. В., & Ган, Ма. (2017). Термины и понятия логистики и международной торговли. Китайско- русские соответствия и практика перевода. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина.
8. Лазарчук, М. О. (2013). Соціально-економічні реформи в Китаї: генезис та чинники. Вісник МСУ, економічні науки, 16, 117–124.
9. Правила виконання письмових перекладів. Відновлено з http://perevedi.info/upload/iblock/88f/88fc1d02228d1d479c2dabd538344a41.pdf.
10. Семенова, Т. М. (2012). Огляд досліджень в області методики викладання китайської мови. Молодий вчений, 12, 510–512.
11. Що таке усний переклад, різниця між послідовним і синхронним перекладом. Відновлено з https://translate.jurklee.ua/uk/vidy-ustnogo-perevoda/.
12. Черноватий, Л. М., Карабан, В. І., Іванко, Ю. П., & Липко, І. П. (2006). Переклад англомовної юридичної літератури. Вінниця: Нова книга.
13. 中华人民共和国宪法 - 定义. Retrieved from https://zh.wikipedia.org/wiki/中华人民共和国宪法.
14. 李晓琪主编,催华山编著. (2009). 新丝路中级速成商务汉语ІІ. 北京: 北京大学出版社
15. 李晓琪主编,李海燕编著. (2009). 新丝路高级级速成商务汉语 І. 北京: 北京大学出版社
16. 洪天豪. (2014). 浅谈我国历史文化与法律进化史. 396, 76–77页). 法制与经济·学术争鸣.
17. 都市晚高峰. (2019). 王毅介绍中国外交政策和对外关系。Retrieved from https://v.youku.com/v_show/id_XNDA5MDM5NzgxMg==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_46.dscreenshot.
Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Фрегер-Коваленко, І., & Турчанінова, Д. (2022). Методичні аспекти викладання китайської мови у сфері юриспруденції. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (95), 107-113. https://doi.org/10.26565/10.26565/2227-8877-2022-95-14