Джерела труднощів і вибір стратегій при перекладі суспільно-політичних термінів

  • Дмитро Котляров Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0386-9046
Ключові слова: варіантний відповідник, калькування, міжмовна/внутрішньомовна інтерференція, низька частотність терміна, політична термінологія, предметні знання, смислові асоціації, структурна складність

Анотація

Метою цього дослідження було виокремлення й аналіз найчастотніших труднощів, з якими стикаються студенти при письмовому перекладі суспільно-політичних термінологічних одиниць з англійської та української мов та стратегій, які вони вибирають для подолання згаданих труднощів. Для досягнення поставленої мети було складено два списки термінологічних одиниць англійською та українською. Загальна кількість одиниць на одного досліджуваного складала сто п’ятнадцять слів та словосполучень кожною мовою. Досліджуваними були студенти третього та четвертого курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна, які протягом кількох семестрів опановували спеціалізовані курси у суспільно-політичній галузі перекладу, а отже, набули певного досвіду перекладу відповідної термінології. Їм було запропоновано виконати переклад вищевказаних термінів протягом сімдесяти хвилин. Потім отримані варіанти були проаналізовано: були виокремлено і систематизовано види труднощів, які стали причиною помилкового перекладу. Аналіз помилкових відповідей показав, що найчастіше помилки спричинювали: невиправданий дослівний переклад, що спричинювався невдалим вибором варіантного відповідника; міжмовна та внутрішньомовна інтерференція; смисловий розвиток; структурна складність; низька частотність термінологічної одиниці та відсутність предметних знань. Джерела труднощів, які виникають у студентів при перекладі суспільно-політичної лексики, та стратегії, які вони обирають для їх подолання, є загалом такими ж, як і в інших сферах перекладу. Згадані джерела та стратегії варто враховувати при визначенні змісту навчання майбутніх перекладачів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Beeby, A. (2000). Evaluating the development of translation competence. Benjamins Translation Library, 38, 185–198. https://doi.org/10.1075/btl.38.18bee

Chernovaty, L. M. (2015). Causes of text misinterpretation and translator’s strategies under the conditions of ambiguity. Preklad a kultura 5 (pp. 199–209). Nitra-Bratislava: Univerzita Konstantina Filozofa.

Chernovatyi, L. M. (2010). Vplyv struktury fonovykh znan perekladacha na interpretatsiiu mifolohichnykh aliuzii [Influence of the structure of the translator’s background knowledge on the interpretation of mythological allusions]. Mova y dyskurs: vymir i vymiriuvannia: zbirnyk naukovykh prats [Language and discourse: measurement and measuring: a collection of scientific works], 219–226. (in Ukrainian)

Chernovatyi, L. M. (2014). Zmist poniattia «fakhova kompetentnist perekladacha» yak skladovoi metodyky navchannia [Content of the concept “professional competence of translator” as a part of teaching methodology]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka [Bulletin of Ivan Franko Zhytomyr State University], 2(74), 84–87. (in Ukrainian)

Chernovatyi, L. M., & Kukuieva, N. O. (2005). Dzherela trudnoshchiv pry navchanni maibutnikh perekladachiv spetsialnykh terminiv (na materiali muzykoznavchoi terminolohii) [Sources of difficulties in teaching special terms to future translators/interpreters (on the material of musicological terminology)]. Visnyk SumDU [Bulletin of Sumy State University], 6(78), 136–143. (in Ukrainian)

Chernovatyi, L. M., & Yakusheva, N. A. (2007). Problemy formuvannia fakhovoi kompetentsii maibutnikh perekladachiv [Problems of formation of professional competence in future translators/interpreters]. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina [Bulletin of V. N. Karazin National University], 772, 135–137.

Komissarov, V. N. (2002). Sovremennoe perevodovedenie [Modern translation studies]. Moscow: ETS Publ. (in Russian).

PACTE. Acquiring translation competence: Hypotheses and methodological problems in a research project (2000). Investigating Translation, 99–106.

Schäffner, С., & Adab, B. (2000). Developing translation competence: Introduction. Benjamins Translation Library, 38, vii. https://doi.org/10.1075/btl.38.01sch

Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Котляров, Д. (2021). Джерела труднощів і вибір стратегій при перекладі суспільно-політичних термінів. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (94), 68-73. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2021-94-10