ПРИВНЕСЕННЯ СИНЕСТЕЗІЙНИХ МЕТАФОР В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

  • Ольга Олександрівна Жулавська Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0002-3132-6877
Ключові слова: домен, когнітивний перекладацький аналіз, концептуальна метафора, привнесення метафоричної моделі, синестезійна метафорична модель

Анотація

Поряд з когнітивними операціями відтворення, усунення, заміни синестезійних метафор, перекладацькі рішення базуються і на когнітивній операції привнесення синестезійної метафори у текст перекладу, хоча в тексті оригіналу метафора відсутня. Метою статті є встановлення й опис випадків привнесення синестезійної метафори, відсутньої в оригіналі, в український переклад англомовного художнього тексту. Синестезійні метафори отримали свою назву за аналогією з явищем синестезії, яке розглядається в психології як глибока форма взаємодії органів чуття, при якій ці органи начебто «працюють» разом, утворюючи новий тип чуттєвості, який і називають синестезією. Особливість синтестезійних метафор полягає в тому, що на відміну від концептуальних метафор, де базові домени слугують підґрунтям для тлумачення сутностей абстрактних доменів, в них як домен/концепт джерела так і домен/концепт цілі є базовими доменами, закоріненими безпосередньо у тілесних відчуттях. Домен розуміємо за Р. Ленекером як концептуальну структуру, різного ступеню складності, яка містить фонову інформацію, на основі якої можна зрозуміти значення одиниці мови, актуалізованої в дискурсі; іншими словами, домени є фоновим знанням (базою) для виділення (профілювання) концептів. Домени поділяються на базові та абстрактні. Концептуальну метафору тлумачимо за Дж. Лакоффом, М. Джонсоном та З. Ковачешем як продукт когнітивної операції картування або проектування, де більш абстрактна концептуальна структура (домен/концепт цілі) ідентифікується в термінах більш конкретної (вкоріненої в нашому тілесному досвіді) ментальної сутності (домена/концепту джерела). Застосування інструментарію теорії концептуальної метафори дозволило виявити привнесені у текст перекладу синестезійні метафори, які базуються на таких когнітивних моделях: ЗОРОВЕ ВІДЧУТТЯ є ВІДЧУТТЯ ДОТИКУ (ГОСТРОЇ ПОВЕРХНІ), СЛУХОВЕ ВІДЧУТТЯ є ВІДЧУТТЯ ДОТИКУ (СУХОЇ/ГАРЯЧОЇ/М'ЯКОЇ ПОВЕРХНІ). Застосування операції привнесення моделі синестезійної метафори сприяє відтворенню в перекладі комунікативних смислів автора оригінального тексту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Academichniy tlumachniy slovnyk ukrainskoi movy [Academic dictionary of Ukrainian Language]. Available at: http://sum.in.ua/ (in Ukrainian)

Harris, Dzhoann. (2015). Shokolad [Chocolate]. Translated by Volodymyr Polyakov. Kharkiv : Knyzhkovyj Klub “Klub Simejnogo Dozvil’ya”. (in Ukrainian)

Zhulavska О. О. (2019). Vidtvorenia angliskih synesteziinih metaphor sluhovyh vydchuttiv v ukrainskih perekladah [Rendering English Synesthetic Metaphors of Hearing Senses in Ukrainian Translations] // Journal of V.N. Karazin Kharkiv. National Univ. №89. 29–36. (in Ukrainian)

Zhulavska О.О. (2019). Strategii odomashnennia i ochuzhennia v anglo-ukrainskomu perekladi synesteziynih metaphor (na materiali hudozhnogo tekstu) [Foreignizing and Domesticating Strategies in Ukrainian Translations of Synesthetic Metaphors (based on the fiction)]. Science and Education a New Dimension. Philology. VII (62), Issue 211. 70–74. (in Ukrainian).

Martin George. (2012). Pisnia Liodu i plamuniu [A Song of Ice and Fire (A Game of Thrones)]. Translated by Viacheslav Brodovyi. Available at: http://ice-and-fire.in.ua/page/agot/ (in Ukrainian)

Rebriy О. V. (2012) Suchasni koncepcii tvorchosti u perekladi. [Modern concepts of creativity in translation]. Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv. National Univ. (in Ukrainian)

Tartt Donna. (2016). Schchigol [The Goldfinch]. Translated by V. Shovkun. Kharkiv. (in Ukrainian)

Alvarez, A. (1993). On Translating Metaphor. Meta: Translation Journal. 479–490.

Al-Zouibi, M., Al-Ali, M., & Al-Hasnawi, A. (2009). Cogno-CulturL Issues in Translating Metaphors. Perspective: Studies in Translatology. 230–239.

Dagut, M. (1976). Can "Metaphor" Be Translated? Babel. 21-33.

Harris, Joanne. (2007). Chocolate. London: Black Swan. Available at: https://royallib.com/book/Harris_Joanne/Chocolat.html.

Jakobsen, Arnt Lykke, Kristian T. H. Jensen, and Inger M. Mees. (2007). “Comparing Modalities: Idioms as a Case in Point.” In Interpreting Studies and Beyond. A Tribute to Miriam Shlesinger, ed. by Franz Pöchhacker, Arnt Lykke Jakobsen, and Inger M. Mees, Copenhagen: Samfundslitteratur. 217–249.

Kovalenko L., Martynyuk A. (2018). English container metaphors of emotions in Ukrainian translations. Advanced education, Iss. 10, 190–197.

Kövecses, Z. (2002/2010) Metaphor. A Practical Introduction, London/New York: Oxford University Press. 285.

Kovecses, Zoltán, (2014). ‘Conceptual metaphor theory and the nature of difficulties in metaphor translation’, in Donna R. Miller; Enrico Monti (eds) Tradurre Figure / Translating Figurative Language, Quaderni del Centro di Studi Linguistico-Culturali, Atti di Convegni CeSLiC – 3, Bologna: AMSActa, 25–41.

Kussmaul, Paul. (2000). Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg.

Lakoff, G., & Turner, M. (1989). More Than Cool Reason: A field Guide To poetic Metaphor. Chicago and London: University of Chicago Press.

Lakoff, George, Johnson, Mark, (1980). Metaphors We Live By. University of Chicago Press, Chicago.

Lakoff, G. (1993). ‘The contemporary theory of metaphor’, In A. Ortony (ed.), Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press. 202–251.

Langacker, R. (1987) Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1, Stanford, CA: Stanford University Press.

Larson, M. L. (1998). Meaning Based Translation: A Guide to Cross Language Equivalence. Lanham: University Press of America.

Longman dictionary of Contemporary English. (2005). Pearson Education Ltd. Third Edition. Harlow Essex : Longman.

Mandelblit, N. (1995). The Cognitive View of Metaphor and Its Impliction for Translation Theory. Translationa and meaning. 482–495.

Martikainen, Kati. (1999). What Happens to Metaphorical Expressions Relating to ‘Comprehension’in the Processes and Products of Translation? A Think-Aloud Protocol Study. A Pro Gradu thesis, Savonlinna School of Translation Studies. University of Savonlinna.

Martin, George R. R. (1996). A Song of Ice and Fire (A Game of Thrones). New York: Bantam Books. Available at: https://royallib.com/book/R_Martin_George /a_game_of_thrones.html.

Newmark, P. (1988). Approaches to Translation. New York and London: Prentice Hall.

Newmark, P. (1995). A textbook of Translation. New York and London: Prentice Hall.

Oxford Dictionary and Thesaurus. (2007). Oxford University Press. Oxford.

Schäffner, Christina. (1997). Metaphor and Interdisciplinary Analysis. Journal of Area Studies 11, 57–72.

Schäffner, Christina, Schuttelworth, Mark. (2015). Metaphor in translation. Possibilities for process research. John Benjamins Publishing Company, 95–109.

Tartt D. 2013. The Goldfinch. Little, Brown and Company, New York.

Tirkkonen-Condit, Sonja, Jääskeläinen, Riitta, (Eds.) (2000). Tapping and Mapping the Processes of Translation and Interpreting. John Benjamins, Amsterdam and Philadelphia. 53–68.

Tirkkonen-Condit, Sonja. (2001). “Metaphors in Translation Processes and Products.” Quaderns. Revista de traducció 6. 11–15.

Tirkkonen-Condit, Sonja. (2002). “Metaphoric Expressions in Translation Processes.” Across Languages and Cultures 3 (1). 101–116.

Van Den Broeck, R. (1981). The Limits of Translatability: Exemplified by Metaphor Translation. Poetics Today: Translation Theory and Intercultural Relations, 73–87.

Опубліковано
2020-06-25
Як цитувати
Жулавська, О. О. (2020). ПРИВНЕСЕННЯ СИНЕСТЕЗІЙНИХ МЕТАФОР В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (91). https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-91-14