Методика становлення професійного спілкування майбутнього вчителя засобами іноземної мови

Ключові слова: іноземна мова, особистісно-орієнтоване навчання, педагогічне спілкування, професійне спілкування, професійно-орієнтоване навчання, спілкування

Анотація

Стаття присвячена вивченню методики становлення професійного спілкування майбутнього вчителя на заняттях з іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах. Автори статті досліджують наукову літературу з теми та узагальнюють поняття спілкування, педагогічного спілкування та професійного спілкування, вивчаючи їх особливості та окреслюючи необхідні умови організації вдалого процесу комунікації у навчальному процесі. Доводиться важливість особистісно-орієнтованого та професійно-орієнтованого підходів до вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах на основі аналізу загальних характеристик даних підходів. Автори статті вибудовують схему роботи для викладача по становленню професійного спілкування студентів-майбутніх педагогів засобами іноземної мови. Відзначається важливість поведінки та роботи викладача іноземних мов як взірця та головного організатора процесу навчання, що використовує різноманітні методи, прийоми та засоби навчання, професійно-орієнтовану літературу та позааудиторні заходи і творчі заняття для виховання фахівця міжнародного рівня, здатного здійснювати комунікацію у професійній сфері.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Honcharenko, S.U. (2011). Ukraiinskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne: Vol. oberehy Publ.

Obraztsov, P.I., and Ivanova, O.Ju. (2005). Professionalno-orientirovannoe obuchenie inostrannomu jazyku na nejazykovyh fakultetah vuzov [English language professionally-oriented education on unlanguage faculties of higher educational institutions]. Orel: OGU Publ.

Orban-Lembryk, L.E. (2003). Sotsialna psyholohiia [Social psychology]. Kyiv: Akademvydav Publ.

Passov, E.I. (1989). Osnovy kommunikativnoj metodiki obuchenija inojazychnomu obshheniju [Fundamentals of communicative methodology of foreign language communication]. Moscow: Pedagogika Publ.

Rean, A., Bordovskaja, N., and Rozum, S. (2008). Psihologija i pedagogika [Psychology and pedagogics]. St. Petersburg: Piter Publ.

Roshhupkyna, O.A. (2014). Profesijno oriientovanyi tekst yak zasib navchannia inozemnyh studentiv [Professionally oriented text as a mean of foreign students’ education]. Vykladannia mov u vyshhyh navchalnyh zakladah osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky. Naukovi doslidzhennia. Dosvid. Poshuky. – Teaching languages in higher educational establishments at the present stage. Interdisciplinary connections. Scientific research. Experience. Search, 24, 70–79 (in Ukrainian).

Stepanov, O.M. Psyholohichna entsyklopediia [Psychological encyclopedia]. Kyiv: Akademvydav Publ.

Teliashenko, V.L. (2003). Profesiino oriientovane navchannia studentiv inozemnoii movy v nemovnomu vuzi [Professionally oriented foreign language education of students in unlanguage higher educational institutions]. Teoriia ta praktyka derzhavnogo upravlinnia: Aktualni pytannia navchannia inshomovnoii komunikatsii u vyshhyh navchalnyh zakladah: materialy nauk.-prakt. konf., 20th of May, 2003, Kharkiv [Theory and practice of state administration. Relevant issues of foreign-language communication teaching in higher educational establishments. Proc. of conf. 20th May 2003, Kharkiv]. Kharkiv, 78–81.

Vyhotskyi, L.S. (1982). Razvitie rechi i myshlenie [Development of speech and thinking]. Moscow: Pedagogika Publ.

Опубліковано
2018-07-25
Як цитувати
Петрушова, Н., & Кравченко, В. (2018). Методика становлення професійного спілкування майбутнього вчителя засобами іноземної мови. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 168-176. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11147