Комунікативні стратегії негативної оцінки (на матеріалі англомовних ігрових кінофільмів)

  • Д. О. Гулієва
Ключові слова: афект, волевиявлення, дія, знецінювання, когніція, комунікативна стратегія, критика, негативна оцінка, несхвалення, осуд

Анотація

У статті подаються результати аналізу комунікативних інтенцій мовців, які реалізують англомовні стратегії негативної оцінки в неформальній комунікації, змодельованій в англомовному ігровому кінодискурсі. Методологічною основою дослідження є когнітивно-комунікативний підхід до мови, у рамках якого комунікативна стратегія негативної оцінки розуміється як когнітивно-афективно-волевиявлювальна, орієнтована на комунікативну/соціальну дію психічна структура мовця, яка втілюється у вербальних та невербальних засобах вираження негативної оцінки об’єкта (людини, предмета, ситуації, або події) у конкретному акті комунікації. Комунікативний гіпер-намір негативної оцінки втілюється в гіпонімічних інтенціях: 1) несхвалення (об’єкт негативно оцінюється, оскільки не відповідає очікуванням суб’єкта за певними ознаками / суб’єкт мотивований потребою висловитися), 2) осуду (об’єкт-адресат негативно оцінюється, оскільки не відповідає етичним нормам / суб’єкт мотивований потребою висловити негативну оцінку адресату, щоб спонукати його/її привести поведінку у відповідність з очікуваннями соціуму), 3) критики (об’єкт-адресат негативно оцінюється, оскільки не відповідає утилітарним нормам / суб’єкт мотивований потребою висловити негативну оцінку адресату, щоб спонукати його/її діяти у відповідності зі «здоровим глуздом») і 4) знецінювання (об’єкт негативно оцінюється через невідповідність еталону суб’єкта / суб’єкт мотивований потребою вказати на відсутність інтересу до об’єкта). Висловлення негативної оцінки можуть супроводжуватися вираженням суб’єктом негативного почуття-ставлення до об’єкта оцінки – презирства, зневаги, невдоволення / незадоволення, обурення, гніву, роздратування, ненависті, здивування, відчаю, розчарування, тощо. Висловлення негативної оцінки розмежовуються з висловленнями звинувачення (суб’єкт стверджує, що на об’єкті лежить відповідальність за здійснення / не здійснення (не)етичної дії), докору (суб’єкт стверджує, що об’єкт-адресат зрадив його очікування, чим спричинив йому емоційну травму), образи (суб’єкт інтенціонально завдає об’єкту-адресату емоційної травми). Іронія/сарказм/насмішка розглядаються як вияви імпліцитної негативної оцінки, яка, в залежності від ситуації, може реалізуватися як несхвалення, осуд, критика або знецінювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bondarenko, E.V., Martynjuk, A.P., Frolova, I.E., and Shevchenko, I.S. (2017). Kak narisovat' portret pticy: metodologija kognitivno-kommunikativnogo analiza jazyka [How to draw a portrait of a bird: Methodology of cognitive-communicative analysis of language]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University Publ.

Davidova, T.V. (2015). Movlennievi akty nehatyvnoi otsinky adresata v nimetskomovnomu dialohichnomu dyskursi [Speech acts of negative assessment of the addressee in German dialogical discourse]. Naukovyi Visnyk DDPU imeni I. Franka. – I. Franko DSPU Messenger, 4, 49–54 (in Ukrainian).

Derpak, O.V. (2005). Konfrontatyvni movlennievi zhanry: komunikatyvno-prahmatychnyi ta movnyi aspekty (na materiali ukrainskoi, anhliiskoi ta polskoi mov). Avtoref. dys. kand. filol. nauk [Confrontational speech genres: communicative-pragmatic and language aspects (based on the Ukrainian, English and Polish languages). Cand. philol. sci. diss. synopsis]. Kyiv. 20 p. (in Ukrainian).

Grafova, T.A. (1991). Smyslovaja struktura jemotivnyh predikatov [Structure of meaning of emotional predicates]. In: V.N. Telia (ed.). Chelovecheskij faktor v jazyke: Jazykovye mehanizmy jekspressivnosti [Human factor in language: Language mechanisms of expression]. Moscow: Nauka Publ, pp. 67–99.

Khoroshilova, V.M. (2017). Stratehiia zavdannia obrazy u nimetskomovnomu dialohichnomu internet-dyskursi. Avtoref. dys. kand. filol. nauk [Strategy of inflicting offense in German dialogical discourse. Cand. philol. sci. diss. synopsis]. Kharkiv. 20 p. (in Ukrainian).

Martynyuk, A. (2017). "Now that the magic is gone" or toward cognitive analysis of verbal / co-verbal communication. Kohnitsiia, Komunikatsiia, Dyskurs. – Cognition, Communication, Discourse, 15. Available at: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no15-2017/martynyuk-a-p

Martynyuk, A.P. (2016). Kohnitivno-kommunikativnaia linhvistyka: v poiskakh bazovykh printsypov i metodik analiza [Cognitive-communicative linguistics: in search of basic principles and methods of analysis]. Kohnitsiia, Komunikatsiia, Dyskurs. – Cognition, Communication, Discourse, 12. Available at https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no12-2016/martynuk-a-p

Sidak, O.O. (2013). Rol komichnoho efektu v realizatsii konfrontatsiinoi stratehii anhlomovnoi politychnoi obhrazy. Avtoref. dys. kand. filol. nauk [The role of comic effect in realization of the confrontational strategy of political insult. Cand. philol. sci. diss. synopsis]. Kharkiv. 20 p. (in Ukrainian).

Soloshchuk, L.V. (2006). Verbalni i neverbalni komponenty komunikatsii v anhlomovnomu dyskursi [Verbal and non-verbal components of communication in English discourse]. Kharkiv: Konstanta Publ.
Опубліковано
2018-07-24
Як цитувати
Гулієва, Д. (2018). Комунікативні стратегії негативної оцінки (на матеріалі англомовних ігрових кінофільмів). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 92-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11137