Домінантність української мови в умовах білінгвізму: нейрокогнітивні чинники

  • Світлана Анатоліївна Жаботинська Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9841-6335
Ключові слова: білінгвізм, домінантність, нейрокогнітивні чинники, російська мова, українська мова

Анотація

Статтю присвячено проблемі українського індивідного білінгвізму, за яким із двох мов – української і російської – домінантною є остання, що вступає в протиріччя з політичною домінантністю української мови як державної і викликає дисонанс у суспільстві. Зняття цього дисонансу потребує з'ясування природи білінгвізму, представленої низкою взаємопов'язаних нейрокогнітивних і соціальних чинників, які впливають на домінантність однієї з мов білінгва. У статті послідовно розглядаються такі питання: взаємодія соціально-політичного та індивідного планів українського білінгвізму як психологічна проблема, взаємопов'язані нейрокогнітивні та соціальні чинники мовної домінантності, а також їхнє урахування під час створення умов для зсуву індивідної української мови як другої у напрямку домінантності. Ключовими є передумови, релевантні для вдосконалення субдомінантної української мови у представників різних вікових груп, з урахванням сенситивного і пост-сенситивного періодів у засвоєнні мов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Амодт С., Вонг С. Тайны мозга вашего ребенка, или Как, о чем и почему думают дети и подростки от 0 до 18; пер. с англ. К. Савельева. – М.: Эскмо, 2013. – 477 с.

Билингвизм и его виды // Fridge. – 07. 06. 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fridge.com.ua/2011/06/bilingvizm-i-ego-vidyi/

Бухбиндер A. Эффект Моцарта. Психологическая помощь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studydoc.ru/doc/4116012/al-buhbinder-e-ffekt-mocarta

Вилисов М. Многоязычные страны Европы // Blog M. Vilisov. – 09.10.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://blog.vilisov.info/article/3

Вуєць П. Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, російського Гітлера // Главком.– 20.05. 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://glavcom.ua/articles/19642.html

Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь; пер. с франц. В. П. Мурат // Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 483–550.

Жаботинська С. А., Плахотнюк Є. І. Вивчення іноземної мови дорослими: нейрокогнітивний ракурс // Мовознавчий вісник. Зб. наук праць. – 2016. – Вип. 21. – Черкаси: Черкаський нац. університет ім. Богдана Хмельницького. – С. 7–17.

Закон України "Про освіту" // Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 38–39. – С. 380 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Лушпай Т.М. Особливості свідомості білінгвів // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2009. – Вип. 11. – Острог: Видавництво університету «Острозька академія». – С. 55–62.

Миленко В. Три основні речі про мову, які багато хто не розуміє // ZAXID. NET. – 27.02. 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/tri_osnovni_rechi_pro_movu_yaki_bagato_hto_ne_rozumiye_n1384176

Павлюк Илларион // Facebook. 21.02. 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/illarion.pavliuk/posts/1054017451326348

Протасова Е. До какого возраста дети способны одновременно усваивать два языка // ПостНаука. Academy – 18. 04. 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://postnauka.ru/video/45963

Рух добровольців "Простір свободи". Становище української мови в Україні в 2014-2015 роках. Аналітичний огляд. – 08. 07. 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dobrovol.org

Тараненко О.О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 14–30.

Тищенко К. Освіта для нацменшин українською. Як це буде, пояснює Лілія Гриневич // Українська правда. – 08. 10. 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2017/11/8/227339/

Фексеус Х. Искусство манипуляции. Как не дать себя обмануть; пер. со швед. Е. Н. Хохловой. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 274 с.

Херсонский Б. Язык мой – враг мой, или Игры на чувстве ущемленности. Українська правда. 23.11. 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://life.pravda.com.ua/columns/2015/11/23/203612/

Шевчук Ю. Мовна шизофренія. – Брустури: Дискурс, 2015. – 60 с.

Шнуровська Л. В. Нейрологія білінгвізму. Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – 2013. – Том 16. № 2. – С. 150–157.

Яворська Г.М. Специфіка мовної лояльності на пострадянському просторі (приклад Молдови). – Мовознавство. – 2013. – № 5. – С. 49–55.

Bhatia, T.K. & Ritchie, W. C. (eds.). The handbook of bilingualism and multilingualism. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. – 966 p.

Bialystok, E., Abutalebi, J., Bak, T. H., Buke D. M. & Kroll, J. F. Aging in two languages: Implications for public health. – 2016 [Electronic resource]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4837064/

Birdsong, D. Dominance and age in bilingualism // Applied Linguistics. – 2014. – No 35 (4). – P. 374–392.

Bondar Andij // Facebook. – 21.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/andrij.bondar/posts/10153009338581599?fref=nf

Burns, T. C., Yoshida, K.A., Hill K., & Werker, J.F. Bilingual and monolingual infant phonetic development // Applied Psycholinguistics. – 2007. – No 28 (3). – P. 455–474.

Bylund, E., Hyltenstam, K. & Arbahamsson, N. Age of acquisition effects or effects of bilingualism in second language ultimate attainment // Granena, G. & Long, M. (Eds.). Sensitive periods, language aptitudes, and ultimate L2 attainment. – Amsterdam: John Benjamins, 2013. – P. 69–102.

Cook, V. The consequences of bilingualism for cognitive processing // Groot, A. M. B. de &. Kroll, J. F. (eds.). Tutorials in bilingualism: psycholinguistic perspectives. – Lawrence: Erlbaum, 1997. – P. 279–300.

Gandour, J., Tong, Y., Talavage, T., Wong, D., Dzemidzic, M., Xu, Y., Li, X., Lowe, M. Neural basis of first and second language processing of sentence-level linguistic prosody // Hum Brain Map. – 2007. – No 28 (2). – P. 94 –108.

Granena, G. & Long, M. Sensitive periods, language aptitude, and ultimate L2 attainment. – Philadelphia / Amsterdam: John Benjamins, 2013. – 295 p.

Hernandez, A.H. & Li, P. Age of acquisition: its neural and computational mechanisms // Psychological Bulletin. – 2007. – No 133 (4). – C. 638–650.

Kasper, L. Language acquisition in humans. – 2003 [Electronic resource]. – Retrieved from http://kccesl.tripod.com/hypertextstudy/humanlanguagespring03.html

Lenneberg, E. Biological foundations of language. – New York: John Wiley & Son, 1967. – 489 p.

MacWhinney, B. A unified model of language development // MacWhinney, G. J., Kroll, A.M. & Groot, B. de (eds.). Handbook of bilingualism: psycholinguistic approaches. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – P. 49–67.

Montrul, S. Incomplete acquisition in bilingualism. – Amsterdam: John Benjamins, 2008. – 312 p.

Mothertongue, first language, native language or dominant language? // Expat Since Birth blog [Electronic resource]. – Retrieved from http://expatsincebirth.com/2014/02/19/mothertongue-first-language-native-language-or-dominant-language/

Olulade, O. A., Jamal, N. I., Koo, D. S., Perfetti, C. A., LaSasso, C. & Rden, G. F. Neuroanatomical evidence in support of the bilingual advantage theory // Cerebral Cortex. – 2016. – No 26 (7). – P. 3196–3294.

Paradis, M. A. A neurolinguistic theory of bilingualism. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamis Publishing Company, 2004. – 299 p.

Pearson, B. Z. Raising a bilingual child: A step-by-step guide for parents. New York: Living Language, 2008. – 346 p.

Perani, D., Abutalebi, J., Paulesu, E., Brambati, S., Scifo, P., Cappa, S. F., Fazio, F. The role of age acquisition and language usage in early, high proficient bilinguals: an fMRI study during verbal fluency // Hum Brain Map. – 2003. – No 19(3). – P. 170–82.

Pierce, L. J., Chen, J.-K, Delcenserie, A. & Klein, D. Past experience shapes ongoing neural patterns for language // Nature Communications. – 2015 [Electronic resource]. – Retrieved from http://www.nature.com/ncomms/2015/151201/ncomms10073/full/ncomms10073.html

Raz, N. Aging of the brain and its impact on cognitive performance: Integration of structural and functional findings // Craik, F. I. M. & Salthouse, T. A. (eds.). Handbook of aging and cognition. – Mahwah, NJ: Erlbaum, 2000. – P. 1–90.

Robson, A. L. Critical / Sensitive Periods // Neil, J. (ed.). Salkind in child development. – N.Y.: Macmillan, 2002. – P. 124–126.

Romaine, S. Bilingualism. – Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1989. – 337 p.

Schleppegrell, M. The older language learner. – 1987 [Electronic resource]. – Retrieved from http://www.ericdigests.org/pre-927/older.htm

Sebastian-Galles N., Echeverria, S. & Bosch, L. (2005). The influence of initial exposure on lexical representation: comparing early and simultaneous bilinguals // Journal of Memory and Language. – 2005. – No 52. – P. 240–255.

Singleton, D. The critical period hypothesis: a coat of many colors // International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. – 2005. – No 43 (4). – P. 269–285.

Wade, L. Being bilingual changes the architecture of your brain // WIRED. – 15.02.2016 [Electronic resource]. – Retrieved from http://www.wired.com/2016/02/being-bilingual-changes-the-architecture-of-your-brain/?mbid=social_fb

Опубліковано
2018-07-24
Як цитувати
Жаботинська, С. (2018). Домінантність української мови в умовах білінгвізму: нейрокогнітивні чинники. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 5-19. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11127