Поточний номер

Том 31 № 1 (2022): Державне будівництво

Державне будівництво : зб. наук. праць ; електронне видання. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2022. – № 1 (31). – 128 с.

Затверджено до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 10 від 27.06.2022.

Опубліковано: 2023-02-20

Весь випуск

Кадрова політика у сфері публічного управління.

Світовий досвід державного управління: теорія та практика.

Переглянути всі випуски

Електронне наукове фахове видання України категорії «Б» з державного управління, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 № 89).

Видається на базі Навчально-наукового інституту "Інститут державного управління" Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з метою створення умов для якісної публічної комунікації вчених стосовно питань розвитку системи державного управління та місцевого самоврядування: економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні аспекти.

ISSN 1992–2337

Тематичні напрями видання:

  1. Теорія та філософія державного управління.
  2. Регіональне та галузеве управління.
  3. Кадрова політика у сфері публічного управління.
  4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика.
  5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку.

 

Електронне наукове видання «Державне будівництво» має статус відкритого доступу й розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України, у Google Scholar і Index Copernicus International (Республіка Польща).