Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцину із ДНК. 8. Моделювання структури та гідратації похідних актиноцину з різною довжиною аміноалкільних ланцюжків.

  • Д.Б. Аніщенко Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
  • Є.Г. Березняк Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я.Усікова НАН України
  • А.В. Шестопалова Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я.Усікова НАН України
  • В.Я. Малєєв Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я.Усікова НАН України
Ключові слова: Похідні актиноцину, квантово-хімічні розрахунки, гідратація, моделювання методом Монте Карло

Анотація

Вперше за допомогою квантово-хімічних розрахунків визначено рівноважні молекулярні структури та заряди на атомах новосинтезованих похідних актиноцину. Методом Монте Карло виконано комп'ютерне моделювання гідратації похідних актиноцину з різною довжиною аміноалкільних ланцюжків. Результати моделювання дозволяють оцінити гідратні властивості досліджуваних сполук на молекулярному рівні та порівняти результати розрахунків з наявними даними експериментальних досліджень гідратації похідних актиноцину.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Д.Б. Аніщенко, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

пл. Свободи. 4, 61077, Харків, Україна

Є.Г. Березняк, Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я.Усікова НАН України

вул. Ак. Проскури, 12, 61085,  Харків, Україна

А.В. Шестопалова, Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я.Усікова НАН України

вул. Ак. Проскури, 12, 61085,  Харків, Україна

В.Я. Малєєв, Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я.Усікова НАН України

вул. Ак. Проскури, 12, 61085,  Харків, Україна

Посилання

1. Schneider B., Cohen D., Berman H.M. // Biopolymers. 1992. V.32, P.725-750.


2. Малеев В Я., Семенов М.А., Гасан А.И., Кашпур В. А. // Биофизика 1993. Т. 38. № 5. С. 768-790.

3. Semenov M.A.. Bereznvak E.G. //J.Comments on Mol. Cell. Biophys. 2000. V.1, N l, P.1-23.

4. Semenov MA., Bolbukh T.V., Maleev V.Ya. // Journal Mol.Struct., 1997 V.408/409. P.213-217.

5. Shui X., Sines C.C., McFail-Isom L., Van Derveer D., Williams L.D. // Biochemistry. 1998. V 37 P 16877-16887

6. Гасан А.И., Вирник К.М., Шестопалова А.В., Малеев В.Я. // Биофизика. 2002. Т.47 № 3. С 420-426

7. Vossen K.M., Wolz R., Daughertv M.A., Fried M.G. //Biochemistry. 1997. V.36. P. l1640-11647.

8. Wenner J.R., Bloomfield V.A. // J.Biomol.Struct.Dvn. 1999. V.17. P461-471.

9. Shien H.S., Berman H.M., Dabrow M., Neidle S. // Nucl.Acids Res. 1980. V.8. N I. P.85-97

10. Takusagawa F.T., Carlson R.G., Weaver R.F. // Bioorg.Med.Chem.1997 V.5, P. 1197-1203.

11. Balendiran K., Rao S.T...Sekharudu C.Y, ZonG., Sundaralmgam M. // Acta crxstallogr. sect.D. 1995. V.51 Nl.P 190-200.

12. Resat H., Mezei M. // Biophys.J. 1996. V.71. N3. P 1179-1190.

13. Qu X., Chaires J.B. // J.Amer.Chem.Soc. 2001 V. 123.N 1. P. 1-7

14. Березняк Е.Г., Зинченко Н.А. и др.// Вісник ХДУ, № 528, Біофізичний вісник, вип. 9,2001 (2), Р. 40-44

15. Круглова Е. Б и др. // Вісник ХДУ, № 560, Біофізичний вісник, вил. 10, 2002 (1), Р.21 -29

16. Сагайдакова Н. и др. // Вісник ХДУ. №497, Біофізичний вісник, вип.7. 2000 (2), Р.16-23.

17. Духопельников Е В. и др // Вісник ХДУ, № 528, Біофізичний вісник, вип. 9, 2001 (2), Р 33-39

18. Больбух Т В. и др. // Вісник ХДУ. № 560, Біофізичний вісник. вип. 10,2002 (1), Р 30-35.

19. Круглова Е.Б. и др. // Вісник ХДУ, № 560, Біофізичний вісник, вип. 10, 2002 (1), Р. 12-20

20. Schmidt M W., Baldridge K.K., Boatz J.A. and oth. // J.Comput.Chem 1993 V. 14 P 1347-1363

21. Granovsky Alex A., www http://classic.chem.msu. su/gran/gamess/index html

22. Данилов В.И., Слюсарчук О. Н., Полтев В.И. и др. // Биополимеры и клетка. 1991. Т.7. № 5. С. 5-14.

23. Шестопалова А.В., Анищенко Д.Б.,Малеев В Я. // Вісн. ХДУ, № 450, Біофізичн. вісн., вип 4. 1999. с. 17-22.
Опубліковано
2002-06-05
Цитовано
Як цитувати
Аніщенко, Д., Березняк, Є., А.В. Шестопалова, А., & Малєєв, В. (2002). Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцину із ДНК. 8. Моделювання структури та гідратації похідних актиноцину з різною довжиною аміноалкільних ланцюжків. Біофізичний вісник, 2(11), 25-29. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18491
Розділ
Молекулярна біофізика