Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцину з ДНК 6. Спектрофотометричне дослідження комплексів ДНК з похідними актиноцину з різною довжиною метиленових ланцюгів

  • Є.Б. Круглова Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • В.Я. Малєєв Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • Є.М. Глибін Санкт-Петербургський державний технічний університет, Росія
  • А.М. Веселков Севастопольський державний технічний університет
Ключові слова: ДНК, актіноцинові антибіотики, плавлення ДНК, константи зв'язування

Анотація

Спектрофотомегричним методом у видимій та УФ областях досліджено комплексоутворення похідних актиноцину з тимусною ДНК залежно від кількості метиленових груп (n=2 - 5) у бічних ланцюгах. Показано, що в системі ДНК-антибіотик утворюється два типи комплексів, причому величини місць зв'язування за першим типом зростають як зі зростанням п. так і зі збільшенням іонної сили розчинів. Для всіх розглянутих лігандів у суміші з ДНК побудовані ізотерми зв'язування у розчинах, що містять 2.10-2 M NaCl та 0.16 M NaCI. З аналізу ізотерм зв'язування отримано величини місць зв'язування та констант комплексоутворення за першим типом. За допомогою програми оптимізації спектрофотометричних концентраційних залежностей DALSMOD обчислено константи комплексоутворення за першим і другим типами зв'язування та визначено величини місць зв'язування за другим типом, які складають для тимусної ДНК та розглянутих лігандів 5-6 або 7-8 пар основ для двох наведених вище іонних сил. відповідно. При аналізі ізотерм зв'язування та розрахунках параметрів комплексоутворення враховували димеризацію розглянутих лігандів. Показано, що температура плавлення (Tm) ДНК у присутності похідних актиноцину зростає із зменшенням довжини бічних ланцюгів замісників.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Є.Б. Круглова, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул Ак. Проскури. 12, 61085,  г Харків, Україна

В.Я. Малєєв, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул Ак. Проскури. 12, 61085,  г Харків, Україна

Є.М. Глибін , Санкт-Петербургський державний технічний університет, Росія

Росія

А.М. Веселков , Севастопольський державний технічний університет

Севастополь,  335053, Крим, Україна 

Посилання

1. Krugh T.R. // Сurr.Орin.Struct.Вiol. 1994. V.4. Р.351-364.

2. Wemmer D.F., Dervan P.B.//Сиrr.Орin.Struct.Biol. 1997. V.7. Р.355-361.

3. Chaires J.B.// Сиrr. Орin. Struct.Biol. 1998. V.8. Р.314-320.

4. Wadkins R.M., Vladu B., Tung Ch.-Sh//Вiochemistry. 1998. V.37. Р.11915-11923.

5. Karawajev L., Glibin E.M., Ma1eev Y.Ya, . Czewony G., Dorken B., Davies D.B.Veselkov A.N. //Anti-Cancer Drug Design. 2000. V. 15. P.33 1 -338.

6. Кривцова М.А., Морошкина Е.Н., Глибин Е.Н., Фрисман Э.В.//Молекуляр. биология. 1982. Т. 16. Вып.1. С.149-155.

7. Семенов М.А., Гасан А.И., Малеев В.Я. и др.//Вісн. Харк.ун-ту. №488. Біофізичний вісник. 2000. Вип.. 6(1). С. 14-18.

8. Семенов М.А., Сагайдакова Н.Н., Больбух Т.В. и др.// Вісн. Харк.ун-ту №497. Біофізичний вісник. 2000. Вип.2(7). С, 16-23.

9. Семенов М.А., Больбух Т.В., Березняк Е.Г. и др.// Вісн. Харк.ун-ту № 528 . Біофізичний вісник. 2001. Вип.2(9). С.40-44.

10. Круглова Е.Б., Малеев В.Я., Глибин Е.Н., Веселков А.Н.// Вісн. Харк.ун-ту . Біофізичний вісник 2002 (в печати).

11. Глибин Е.Н., Плеханова Н.Г., Овчинников Д.В., Коршунова З.И.//ЖОр.Х. 1996. Т.32. Вып.2. С.406-408.

12. Глибин Е.Н., Овчинников Д.В., Плеханова Н.Г.//ЖОр.Х. 1997. Т.ЗЗ. Вып.10. С. 1573-1576.

13. Muller W., Crothers D.M.// /Eur J. Biochem. 1975. V.54. P.267-277.

14. Хартли Ф., Бергес К., Олкок Р. Равновесия в растворах. М.: Мир. 1983. 360 С.

15. McGhee J.D., von Hippel P.H.// J. Mol.Biol.1974. V.86. N.3. P.469-489.

16. Нечипуренко Ю.Д.//Молекуляр.биология. 1984. Т. 18. № 4 . С. 1066-1080.

17. Круглова Е.Б. //Молекуляр.биология. 1991. Т.25. С.60-68.

18. Круглова Е.Б.//Молекуляр.биология. 1993. Т.27. С.655-665.

19. Круглова Е.Б. //Вicн. Харк.ун-ту. №525. Біофізичний вісник. 2001. Вип.1(8). С.27-33.
Опубліковано
2002-06-06
Цитовано
Як цитувати
Круглова, Є., Малєєв, В., Глибін , Є., & Веселков , А. (2002). Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцину з ДНК 6. Спектрофотометричне дослідження комплексів ДНК з похідними актиноцину з різною довжиною метиленових ланцюгів. Біофізичний вісник, 1(10), 21-29. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18378
Розділ
Молекулярна біофізика

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)