Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 No1643 наукове фахове періодичне видання «Біофізичний вісник» включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за наступними галузями науки і спеціальностями:

10 Природничі науки за спеціальностями 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали;

09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія;

16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 163 Біомедична інженерія.

http://juris.vernadskyjournals.in.ua/dodatok4.pdf