Вплив гама випромінювання на гідратацію та структуру комплексу ДНК-кофеїн

  • О.В. Хорунжа Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • В.А. Кашпур Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • А.А. Красницька Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • В.Я. Малєєв Інститут радіофізики та електроніки НАН України
Ключові слова: ДНК, кофеїн, гідратація, комплекс ДНК-кофеїн, гама опромінення, КВЧ діелектрометрія, електрофорез

Анотація

У діапазоні 7,6 мм проведено вимірювання комплексної діелектричної проникності розчинів ДНК, кофеїну та комплексу ДНК-кофеїн. Показано, що процес комплексоутворення супроводжується зміною діелектричних властивостей розчину. Розраховано ступінь гідратації (число молекул води у перерахунку на одну молекулу ліганду чи один нуклеотид) всім вивченим речовинам. Встановлено, що   для кофеїну ця величина дорівнює 3, для ДНК становить 16, а комплексу ДНК-кофеїн - 14. Для всіх зразків розраховані значення релаксаційної довжини хвилі. Гама опромінення комплексу призводить до деякого збільшення кількості зв'язаної води у розчині. Показано, що цей ефект може бути зумовлений зростанням гідратації кофеїну. Одночасно методом гель-електрофорезу встановлено, що ступінь полімерності опроміненого комплексу майже не відрізняеться від ступеня полімерності нативного зразка. Отримані результати вказують на радіопротекторні властивості кофеїну.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О.В. Хорунжа, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Академіка Проскури, 12, 61085, м. Харків, Україна

В.А. Кашпур, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Академіка Проскури, 12, 61085, м. Харків, Україна

А.А. Красницька, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Академіка Проскури, 12, 61085, м. Харків, Україна

В.Я. Малєєв, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Академіка Проскури, 12, 61085, м. Харків, Україна

Посилання

1. Хорунжая О.В., Кашпур В.А., Красницкая А.А., Малеев В.Я. // Вісн. Харк. ун-ту №593. Біофізичний вісн. 2003. Вип.1 (12). С. 20-23.

2. Анищенко Д.Б., Шестопалова А.В., Березняк Е.Г., Малеев В.Я. // Вісн. Харк. ун-ту №593. Біофізичний вісн., 2003. Вип.1 (12). С. 14-19.

3. Stoilov L.M., Mullenders L.H., Natarajan A.T. // Mutat. Res. 1994. V.311. N2. P.169-174.

4. Шестопалова А.В. Дисс. на соискание уч. степ. канд. ф.-м. наук, Харьков, 1986.

5. Кашпур В.А., Малеев В.Я., Щеголева Т.Ю. // Мол.биол. 1976. Т. 10. N3. С.568-574.

6. Малеев В.Я., Семенов М.А., Гасан А.И., Кашпур В.А. // Биофизика. 1994. Т.38. N5. С.768-790.

7. Бреслер С. Е. Молекулярная биология. Л.: Наука. 1973. 578 с.

8. Шестопалова А.В, Кашпур В.А., Малеев В.Я. // ДАН УССР. 1984. сер.Б. №7. С. 75-78.

9. Kumar S.S., Devasagayan T.P.A., Jayashree B., Kesavan // Int. J. Radiat. Biol. 2001. V.77. N5. P.617-623.

10. Telo J.P., Vieira A.J.S.C. // J.Chem.Soc. Perkin. Trans. 1997. V.2. P.1755-1757.

11. Rumar M., Adinarayana M. // Proc. Ind. Soc. (Chem. Sc.). V.112. N5. P.151-157.
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Хорунжа, О., Кашпур, В., Красницька, А., & Малєєв, В. (2005). Вплив гама випромінювання на гідратацію та структуру комплексу ДНК-кофеїн. Біофізичний вісник, 1(15), 68-72. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18106
Розділ
Молекулярна біофізика

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)