Біофізичний вісник

Періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних та біологічних наук, засноване у 1998 році.

Вісник публікує статті, короткі повідомлення та огляди, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання.

Розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біофізики, медичної фізики та суміжних областях.

ISSN 2075-3810 (print)     ISSN 2075-3829 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11007 від 17 лютого 2006 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.


Редакційна колегія

головний редактор – Горбенко Г.П. – д.ф.–м.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

заcтупник головного редактора – Катрич В.О. – д.ф.–м.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

Баранник Є.О. – д.ф.–м.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

Бондаренко В.А. – д.б.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

Веселовський М.С. – д.б.н., проф., акад. НАН України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця, м. Київ

Говорун Д.М. – д.б.н., проф., чл.–кор. НАН України, ІМБГ НАН України, м. Київ

Делігеоргієв Т. – PhD., проф., Софійський університет, Софія, Болгарія

Доманов Є.О. – РhD., завідувач відділу біофізики шкіри, L’Oreal, Париж, Франція

Доран О. – РhD., проф., Університет Західної Англії, Бристоль, Велика Британія

Карачевцев В.О. – д.ф.–м.н., проф., ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Кірілова Є. – PhD., доцент, Даугавпілський університет, Даугавпілс, Латвія

Кнігавко В.Г. – д.б.н., проф., ХНМУ

Корнелюк О.І. – д.б.н., проф., чл.–кор. НАН України, ІМБіГ НАН України, м. Київ

Косевич М.В. – д.ф.–м.н., с.н.с., ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Малєєв В.Я. – д.ф.–м.н., проф., ІРЕ ім. О.Я. Усикова  НАН України

Мартиненко О.В. – д.ф.–м.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

Осецький О.І. – д.ф.–м.н., проф. ІПКіК НАН України

Перський Є.Е. – д.б.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

Семенов М.О. – д.ф.–м.н., проф., ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України

Сибірний А.А. – д.б.н., проф., акад. НАН України, Інститут біології клітини, м. Львів

Сорокін В.О. – д.ф.–м.н., проф., ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Стойка Р.С. – д.б.н., проф., чл.–кор. НАН України, Інститут біології клітини, м. Львів

Суходуб Л.Ф. – д.ф.–м.н., проф., чл–кор. НАН України, Сумський державний університет

Толсторуков М.Є. – Ph.D., Масачусетський загальноклі-нічний госпіталь, Бостон, США

Трусова В.М. – д.ф.–м.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

Шестопалова Г.В. – д.ф.–м.н., проф., ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України

Шкорбатов Ю.Г. – д.б.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

відповідальний секретар – Берест В.П. – к.ф.–м.н., доц., ХНУ імені В.Н. Каразіна


Том 1, № 37 (2017)

Зміст

Біофізика складних систем

В. Г. Книгавко, Е. Б. Радзишевская, М. А. Бондаренко, О. В. Зайцева, О. П. Мещерякова
5-8

Медична фізика

Л. А. Булавін, Ю. Ф. Забашта, О. В. Мотолига, С. П. Сенчуров
PDF
9-15

Методи біофізичних досліджень

D. M. Glibitskiy, O. A. Gorobchenko, O. T. Nikolov, A. V. Shestopalova, M. A. Semenov
16-29