Біофізичний вісник

Біофізичний вісник (Bìofìzičnij Vìsnik) - періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних та біологічних наук.

Журнал публікує статті, короткі повідомлення та огляди, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання.

ISSN 2075-3810 (print)     ISSN 2075-3829 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11007 від 17 лютого 2006 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Статті приймаються до публікації українською, англійською та російською мовами.

Біофізичний вісник містить наступні секції: Молекулярна біофізика, Біофізика клітини, Біофізика складних систем, Медична фізика, Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти, Методи біофізичних досліджень, Хроніка.

Журнал індексується наступними базами даних та системами пошуку: Vernadsky National Library of Ukraine, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, ResearchBib, Ulrichsweb.

Анонси

 

Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI

 
Статтям, прийнятим до друку у номер 2 за 2017 рік, буде надана можливість присвоєння цифрового ідентифікатора DOI (The Digital Object Identifier).  
Опубліковано: 2017-10-19
 

Нові правила для авторів

 
До номеру 2 "Біофізичного вісника" за 2017 рік статті будуть прийматися за новими правилами. Слідкуйте за оновленнями на сайті.     

 
Опубліковано: 2017-10-19
 
Більше анонсів...

Том 1, № 37 (2017): Біофізичний вісник


Обкладинка