Біофізичний вісник

Біофізичний вісник (Bìofìzičnij Vìsnik, Biophysical Bulletin) - періодичне наукове фахове видання України відкритого доступу в галузі фізико-математичних та біологічних наук.

Варіанти скороченої назви журналу - Біофіз. вісн. (Bìofìz. Vìsn., Biophys. Bull.)

Журнал публікує у відкритому доступі статті, короткі повідомлення та огляди, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання.

ISSN 2075-3810 (print)     ISSN 2075-3829 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11007 від 17 лютого 2006 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Статті приймаються до публікації українською, англійською та російською мовами.

Біофізичний вісник містить наступні секції: Редакційна стаття, Молекулярна біофізика, Біофізика клітини, Біофізика складних систем, Медична фізика, Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти, Методи біофізичних досліджень, Хроніка.

Журнал індексується наступними базами даних та системами пошуку: Vernadsky National Library of Ukraine, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, ResearchBib, Ulrichsweb, Open Academic Journals Index (OAJI), BASE.

Анонси

 

Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI

 
Статтям, прийнятим до друку у номер 2 за 2017 рік, буде надана можливість присвоєння цифрового ідентифікатора DOI (The Digital Object Identifier).  
Опубліковано: 2017-10-19
 

Нові правила для авторів

 
До номеру 2 "Біофізичного вісника" за 2017 рік статті будуть прийматися за новими правилами. Слідкуйте за оновленнями на сайті.     

 
Опубліковано: 2017-10-19
 
Більше анонсів...

Том 1, № 37 (2017): Біофізичний вісник


Обкладинка