Індексація журналу

Біофізичний вісник індексується:

  1. Національною бібліотекою України імені. В.І. Вернадського. Детальніше...
  2. Directory of Open Access Journals (DOAJ) Детальніше...
  3. Бібліографічною базою даних WorldCat Детальніше...
  4. CAS (Chemical Abstracts Service) Детальніше...
  5. Google Scholar Детальніше...
  6. ResearchBib Детальніше...
  7. Ulrichsweb Детальніше...
  8. Open Academic Journals Index (OAJI) Детальніше...
  9. Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Детальніше...
  10. Index Copernicus (ICV 2019: 99.81) Детальніше...