Вивчення молекулярних механізмів взаємодії кофеїну та похідних актиноцину з ДНК методом молекулярної динаміки. I. Дослідження структури мономерних та димерних форм похідного актиноцину в іон-гідратному оточенні.

  • Д.Б. Аніщенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Є.Г. Березняк Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • А.В. Шестопалова Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • В.Я. Малєєв Інститут радіофізики та електроніки НАН України
Ключові слова: похідні актиноцину, димеризація, гідратація, метод молекулярної динаміки, ab initio

Анотація

Методом молекулярної динаміки вивчено процеси взаємодії одного з похідних актиноцину в мономерній та димерній формі з іон-гідратним оточенням. Враховано вплив присутніх у розчині іонів на загальний заряд молекули та характер гідратації ліганду. Для всіх розглянутих систем визначено схеми гідратації, що добре узгоджуються з експериментальними даними. Отримано структури найімовірніших форм димерів та проведено аналіз сил, що стабілізують такі комплекси.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Д.Б. Аніщенко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл.Свободи. 4, 61077, Харків, Україна

Є.Г. Березняк, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Академіка Проскури 12, 61085, Харків, Україна

А.В. Шестопалова, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Академіка Проскури 12, 61085, Харків, Україна

В.Я. Малєєв, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Академіка Проскури 12, 61085, Харків, Україна

Посилання

1. Данилов В.И., Слюсарчук О. Н., Полтев В.И. и др. // Биополимеры и клетка, 1991,
том 7. №5. с. 5-14

2. Breusegem S.Y., Sadat-Ebrahimi S.E., Douglas K.T. et al // J. Med. Chem. 2001, 44, 2503-2506.

3. AufFinger P., Westhof E. II in Water management in the design and distribution of quality foods. Ross Y.H., Leslie R.B., and Lillford P.J. - editors. Technomic Pulishing Co Inc., Basel. 1999., pp. 165-198

4. Wadkins R.M., Vladu B., Tung Ch.-Sh. // Biochemistry. 1998.V.37. P. 11915-11923.

5. Karawajew L., Glibin E.N., Maleev V.Ya. et al //Anti-Cancer Drug Design. 2000. V.15. P.331-338.

6. Семенов М.А., Гасан А.И., Малеев В.Я. и др. // Вiсн. Харк.ун-ту. №488.Біофізичний Вісник. 2000. Вип.6(1). С. 14-18.

7. Семенов М.А., Сагайдакова Н.И., Больбух Т.В. и др. // Вiсн. Харк.ун-ту. №497. Біофізичний Вісник.. 2000. Вип.2(7). С. 16-23.

8. Auffinger P., Westhof E. // Current Opinion in Structural Biology 1998, V. 8 P. 227-236

9. Cheatham T.E. Ill, Young M.A. // Biopolymers 2000-2001; V. 56, Xs 4, P. 232-256

10. Cornell W.D., Cieplak P., Bayly C.I. et al // J. Amer. Chem. Soc. 117. 5179 (1995).

11. Gasteiger J. and Marsili M. // Tetrahedron, 36, 3219-3288 (1980).

12. Granonovsky Alex A., www http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html

13. Schmidt M.W., Baldrige K.K., Boatz J.A. et al // J. Comput. Chem. 1993. V. 14.
P. 1347- 1363

14.Jorgensen W.L., Chandrasekhas J., Madura J. D.., Impey R.W., Klein M.L. // J. Chem. Phys. 79:926-935, 1983.

15. Наберухин Ю.И. // Журн. структур, химии. 1984. Т.25. С. 60-67

16. Malenkov G.G., Tytik D.L., and Zheligovskaya E.A. // J. Mol. Liquids 82 (1999), p. 27-38.

17.Березняк Е.Г., Семенов М.А., Больбух Т.В. и др. // Вiсн. Харк.ун-ту. Направлено в печагь.

18. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. - М.: Мир, 1987. - 434 с.

19. Круглова Е.Б., Малеев В.Я., Глибин Е.Н., Веселков А.Н. // Вiсн. Харк.ун-ту Направлено в печать.
Опубліковано
2002-06-06
Цитовано
Як цитувати
Аніщенко, Д., Є.Г. Березняк, Є., А.В. Шестопалова, А., & Малєєв, В. (2002). Вивчення молекулярних механізмів взаємодії кофеїну та похідних актиноцину з ДНК методом молекулярної динаміки. I. Дослідження структури мономерних та димерних форм похідного актиноцину в іон-гідратному оточенні. Біофізичний вісник, 1(10), 36-41. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18384
Розділ
Молекулярна біофізика