Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцину із ДНК. 7. П'єзогравіметричне дослідження комплексів ДНК із похідними актиноцину

  • Т.В.Больбух Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • Є.В.Духопельніков Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • М.А.Семенов Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • Є.Г.Березняк Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • В.Я.Малєєв Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • Є.Н.Глибін Санкт-Петербурзький державний технічний університет
  • Д.В.Овчинніков Санкт-Петербурзький державний технічний університет
Ключові слова: ДНК, похідні актиноцину, інтеркаляція, п'єзогравіметрія, модель Д'Арсі та Ватта, термодинамічні параметри адсорбції

Анотація

За допомогою методу кварцового резонатора отримано ізотерми гідратації тимусної ДНК,  похідних актиноцину з різною довжиною метиленових ланцюжків у бічних радикалах, а також їх комплексів. Знайдено, що здатність комплексів до сорбції молекул води менша, ніж у чистої ДНК, і залежить від довжини бічних метиленових ланцюжків: чим довше бічний ланцюг ліганду. тим менше води сорбується на комплексах. Зіставлення експериментальних ізотерм гідратації з моделями адсорбції, отриманими за допомогою модифікованого рівняння Д"Арсі і Ватта, дозволило встановити залежність констант зв'язування молекул води з гідратно-активними центрами комплексів від довжини метиленових ланцюжків лігандів. Величина констант виявилася більшою, ніж у випадку чистої ДНК. Розраховані  теплоти адсорбції води на ДНК та її комплексах на різних стадіях адсорбції. Показано, що стабілізація ДНК у складі комплексів на 50-60% здійснюється за рахунок взаємодії з молекулами води гідратної оболонки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Т.В.Больбух, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Ак. Проскури, 12,  61085 , м.Харків, Україна

Є.В.Духопельніков, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Ак. Проскури, 12,  61085 , м.Харків, Україна

М.А.Семенов, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Ак. Проскури, 12,  61085 , м.Харків, Україна

Є.Г.Березняк, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Ак. Проскури, 12,  61085 , м.Харків, Україна

В.Я.Малєєв, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Ак. Проскури, 12,  61085 , м.Харків, Україна

Є.Н.Глибін, Санкт-Петербурзький державний технічний університет

Росія

Д.В.Овчинніков, Санкт-Петербурзький державний технічний університет

Росія

Посилання

1. Семенов М. А., Гасан А.И., Малеев В.Я и др. // Вісн.ХДУ №488. Біофізичний вісник. 2000. Вип.1(6). С. 14-18

2. Семенов М. А., Сагайдакова Н.Н., Больбух Т.В. и др. // Вісн.ХДУ №497. Біофізичний вісник. 2000. Вип.2(7). С. 16-23

3. Семенов М. А., Круглова Е.Б., Духопельников Е. В.., Больбух Т. В., Малеев В.Я. // Вісн.ХДУ №528. Біофізичний вісник. 2001. Вип.2 (9). С.33-39

4. Березняк Е. Г., Семенов М. А.., Больбух Т. В., Духопельников Е.В. и др. // Вісн.ХДУ. Біофізичний вісник 2002 (в печати)

5. Семенов М. А., Больбух Т.В., Березняк Е.Г., Зинченко А.В., Малеев В.Я. // Вісн.ХДУ №528. Біофізичний вісник. 2001. Вип.2(9). С.40-44

6. Semenov M.A., Bereznyak E.G. //Comments Mol. Cel.Biophys. 2000. V.1O. №1. P.I-23

7. Berman H. M., Stallinges W., Corell H.L. and Glusker J.P. // Biopolymers. 1979. V. 18. P.2405-2429

8. Dongherty G. // Analytical Biochemistry. 1981 V. 115, P52-57

9. Семенов М. А., Больбух Т.В. // Биополимеры и клетка. 1987. Т.З. №5. С.234-240

10. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. М.: Мир. 1987. 584 с.

11. Neidle S., Berman H.M., Shich H.S. //Nature. 1980. V.288. P. 129-133

12. Семенов М.А., Малеев В. Я., Глибин Е.Н., Круглова Е.Б., Гасан А. И., Больбух Т. В., Березняк Е. Г., Шесгопалова А.В. Физические явления в твердых телах. Материалы 5-й международной конференции. Харьков. 2001. с 74

13. Больбух Т.В., Семенов М.А., Малеев В.Я., Сечкин В.В. Использование метода кварцевого резонатора для получения изотерм гидратации полинуклеотидов// Харьков. 1983. Препринт ИРЭ АН УССР. №228

14. Semenov M.A., Starikov E.B. and Bolbukh T.V. // Studia biophysika. 1988. V.123., №3. P. 217-224

15. Кривцова М. А., Морошкина Е.Б., Глибин Е.Н., Фрисман Э.В. // Мол.биология. 1982. Т.16. Вып. 1. С.149-155

16. Глибин Е.Н., Цукерман В.Б., Гинзбург О.Ф. //ЖОрХ. 1981. Т. 17. Вып.З. С.657-663

17. Гинзбург О.Ф., Глибин Е.Н., Коршунова З. И., Кривцова М. А., Яворская Н. П., Софивина З.П., Цимбалова С.С. // А.с.№677293 (СССР). 1992. БИ. №15

18. Спирин А.С. // Биохимия. 1958. Т.23. С.656-662

19. Gascoyne P.R.C., Pethig P. // J. Chem. Soc. Faradey Trans. 1977. V.l. P. 171-180

20. Герасимов Я. И., Древинг В.П., Еремин.Е.Н. и др. Курс физ-химии. М-Л.: Химия. 1964. 452с.

21. Химмельблау Д: Прикладное нелинейное программирование. М.: Мир. 1975. 534 с.

22. Стариков Е.Б., Больбух Т.В., Семенов М.А. Изучение изотерм гидратации нуклеиновых кислот // Харьков. 1987. Препринт ИРЭ АН УССР. №359

23.Fаlк М., Нагtmап К.А.//J.Аmег. Сhem.Soc. 1962. V.84. №20. Р.3843-3845
Опубліковано
2002-06-06
Цитовано
Як цитувати
Больбух, Т., Духопельніков, Є., Семенов, М., Березняк, Є., Малєєв, В., Глибін, Є., & Овчинніков, Д. (2002). Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцину із ДНК. 7. П’єзогравіметричне дослідження комплексів ДНК із похідними актиноцину. Біофізичний вісник, 1(10), 30-35. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18379
Розділ
Молекулярна біофізика

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)