Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцпнл з ДНК. 5. Спектрофотометричний аналіз димеризації похідних актиноцину з різною довжиною бічних ланцюгів

  • Є.Б. Круглова Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • В.Я. Малєєв Інститут радіофізики та електроніки НАН України
  • Є.М. Глибін Санкт-Петербургський державний технічний університет, Росія
  • А.М. Веселков Севастопольський державний технічний університет
Ключові слова: актиноцинові антибіотики, димеризація, термодинамічні характеристики, кофеїн

Анотація

Методом спектрофотометрії у видимій та УФ-областях  досліджена димеризація синтетичних феноксазонових антибіотиків, похідних актиноцину, з різною довжиною метиленових ланцюжків в бічних ланцюгах хромофора залежно від іонної сили і температури розчинів. За допомогою програми оптимізації спектрофотометричних концентраційних залежностей отримані спектри поглинання мономерною та димерною форм кожного з антибіотиків та константи димеризації при різних температурах. Показано, що агрегація розглянутих антибіотиків залежить від концентрації солі в розчині та суттєво вище у розчинах з більшою іонною силою. Виявлені зміни ентальпії та ентропії димеризації молекул у безсольовому водному розчині залежать від кількості метиленових груп у молекулі антибіотика. Обчислені величини констант димеризації та молярних коефіцієнтів екстинкції мономерної та димерної форм антибіотика з двома метиленовими групами у боковому ланцюгу були використані при визначенні параметрів його зв'язування з кофеїном.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Є.Б. Круглова, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Ак.Проскури, 12, 61085,  м.Харків, Україна

В.Я. Малєєв, Інститут радіофізики та електроніки НАН України

вул. Ак.Проскури, 12, 61085,  м.Харків, Україна

Є.М. Глибін , Санкт-Петербургський державний технічний університет, Росія

Росія

А.М. Веселков, Севастопольський державний технічний університет

Севастополь, 335053, Крим, Україна

Посилання

1. Graves D.B., Velea L.M. // Curr. Org. Chem. 2000. V.4. P.915-929.

2. Chaires J. By // Curr.Opin.Struct.Biol. 1998. V.8. P.314-320.

3. Prodhomme S., Demaret J.-P., Asseline U., Morin-Allory L., Vigny P.//J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 1999. V.53. P.60-69.

4.Svanvik N., Nygren J., Westman G., Kubista M. // J. Am.Chem.Soc. 2001. V.123. P.803-809.

5. Antonov L., Gergov G., Petrov V. Kubista M., Nygren J.//Talanta. 1999.V.49. P.99-106.

6. Круглова Е.Б. Молекуляр.биология. 1991. Т.25. С.60-68.

7. Peyratout C, Donath E., Daehne L.//J.Photochem.Photobiol. A: Chemistry. 2001. V.142. P.51-57.

8. Wadkins R.M., Vladu B., Tung Ch.-Sh.//Biochemistry. 1998.V.37. P.l 1915-11923.

9. Karawajew L., Glibin E.N., Maleev V.Ya. Czewony G., Dorken B., Davies D.B., Veselkov A.N.//Anti-Cancer Drug Design. 2000. V.15. P.331-338.

10. Семенов М.А., Гасан А.И., Малеев В.Я. и др./Вісн. Харк.ун-ту. №488.Біофізичний вісник. 2000. Вип. 6(1). С. 14-18.

11. Семенов М. А., Сагайдакова Н.Н., Больбух Т.В. и др.//Вісн. Харк.ун-ту. №497. Біофізичний вісник. 2000. Вип.2(7). С.16-23.

12. Глибин Е.Н., Плеханова Н.Г., Овчинников Д.В., Коршунова З.И. // ЖорХ. 1996. Т.32. Вып.2. С.406-408.

13. Глибин Е.Н., Овчинников Д.В., Плеханова Н.Г. //ЖорХ. 1997. Т.ЗЗ. Вып.10. С.1573-1576.

14. Хартли Ф., Бергес К., Олкок Р.Равновесия в растворах. М.: Мир. 1983. 360 С.

15. Vitagliano V. The aggregation of dyes on polyelectrolytes//Aggregat.Processes Solut. 1983. Amsterdam e.a. P.271-308.

16. Веселков Д.А., Лантушенко А.О., Дэвис Д.Б., Веселков А.Н. // Биоорг. химия. 2002. (в печати).

17. Веселков А.Н., Лантушенко А.О., Веселков Д.А., Дэвис Д.Б. // Биоорг. химия. 2002. (в печати)
Опубліковано
2002-06-06
Цитовано
Як цитувати
Круглова, Є., Малєєв, В., Глибін , Є., & Веселков , А. (2002). Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцпнл з ДНК. 5. Спектрофотометричний аналіз димеризації похідних актиноцину з різною довжиною бічних ланцюгів. Біофізичний вісник, 1(10), 12-20. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18374
Розділ
Молекулярна біофізика

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)