Головний редактор

Проф. Г.П. Горбенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, galyagor@yahoo.com, https://orcid.org/0000-0002-0954-5053

Заступник головного редактора

Проф. В.О. Катрич, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, vkatrich@karazin.ua

Технічний редактор

Д-р О.О. Горобченко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна, gorobchenko@karazin.ua, http://orcid.org/0000-0003-1580-0679

Відповідальний секретар

Д-р В.П. Берест, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна, berest@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0001-7779-154X

Редакційна колегія

Проф. Є.О. Баранник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, ebarannik@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-3962-9960

Проф. В.А. Бондаренко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, kfchzh@ukr.net

Проф. Д.М. Говорун, Інститут молекулярної біології і генетики, Національна академія наук України, Київ, Україна, dhovorun@imbg.org.ua, http://orcid.org/0000-0002-5579-5520

Проф. Т. Делігеоргієв, Софійський університет, Софія, Болгарія, deligeorgiev@yahoo.com

Д-р Є.О. Доманов, Центр досліджень та інновацій, Л'ореаль, Париж, Франція, yegor.domanov@gmail.com

Д-р О. Доран, Університет Західної Англії, Бристоль, Велика Британія, olena.doran@uwe.ac.uk

Проф. В.О. Kaрaчевцев, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна, Національна академія наук України,  Харків, Україна, karachevtsev@ilt.kharkov.ua

Д-р О.М. Кирилова, Даугавпілський університет, Даугавпілс, Латвія, kirilova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9577-5612

Проф. В.Г. Кнігавко, Харківський національний медичний університет, Харків, Україна, vknigavko@gmail.com

Проф. О.І. Корнелюк, Інститут молекулярної біології і генетики, Національна академія наук України, Київ, Україна, kornelyuk@imbg.org.ua

Д-р М.В. Косевич, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна, Національна академія наук України, Харків, Україна, mvkosevich@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0257-4588

Проф. В.Я. Малєєв, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, Національна академія наук України, Харків, Україна, maleev@gmail.com

Проф. О.В. Мартиненко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, alexander.v.martynenko@karazin.ua

Проф. О.I. Осецький, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини, Національна академія наук України, Харків, Україна, cryocon@rambler.ru

Проф. Є.Е. Перський,  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, evg.persky@gmail.com

Проф. М.О. Семенов, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, Національна академія наук України, Харків, Україна, semenov_ma@pochta.ru

Проф. Ю.Г. Шкорбатов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, yuriy.shckorbatov@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3315-0932

Проф. А.А. Сибірний, Інститут біології клітини, Національна академія наук України, Львів, Україна, sibirny@yahoo.com

Проф. Г.В. Шестопалова, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, Національна академія наук України, Харків, Україна, avshestopalova1@gmail.com

Проф. В.О. Сорокін, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна, Національна академія наук України, Харків, Україна, sorokin@ilt.kharkov.ua

Проф. Р.С. Стойка, Інститут біології клітини, Національна академія наук України, Львів, Україна, stoika.rostyslav@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5719-2187

Проф. Л.Ф. Суходуб, Сумський державний університет, Суми, Україна, l.sukhodub@gmail.com

Д-р М.Є. Толсторуков, Масачусетський загальноклінічний госпіталь, Медична школа Гарвардського університету, Бостон, США, tolstorukov@yahoo.com

Проф. В.М. Трусова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, https://orcid.org/0000-0002-7087-071X

Проф. М.С. Веселовський, Інститут фізіології імені О.О. Богомольця, Національна академія наук України, Київ, Україна, veselovsky@yahoo.com