Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал Біофізичний вісник – періодичне наукове фахове видання України Категорії «Б» в галузях наук: 10 Природничі науки за спеціальностями 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія; 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 163 Біомедична інженерія (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).

Метою журналу є публікація статей, повідомлень та оглядів, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних та інженерно-технічних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики, математичного та комп'ютерного моделювання

Місією журналу є висвітлення останніх досягнень у біофізиці та суміжних галузях природничих наук і ознайомлення з ними широкого кола читачів.

Біофізичний вісник містить наступні секції: Редакційна статтяМолекулярна біофізика, Біофізика клітини, Біофізика складних системМедична фізика, Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти, Методи біофізичних досліджень, Біомедична інженерія, Дискусійні матеріалиХроніка.

До розгляду приймаються статті українською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів.

Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біофізики та суміжних областях.

Журнал виходить 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11007 від 17.02.2006

Присвоєння Digital Object Identifier (DOI)

Журнал має DOI: 10.26565/2075-3810.

Процес рецензування

Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії журналу Біофізичний вісник – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін,  після усунення зауважень або відхилення (дивіться Форма рецензента). Журнал використовує подвійне сліпе рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, рецензентам невідомі автори).

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення щодо публікації.

Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакції.

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під відкритим доступом згідно з Будапештською Декларацією відкритого доступу (2002 р.) мається на увазі безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. «Біофізични вісник” публікує статті під Creative Commons ліцензією (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу. При цьому результат може поширюватися під іншою ліцензією, наприклад, більш закритою. З повним текстом ліцензії можна ознайомитися за посиланням: СС BY 3.0

Журнал відкритого доступу працює за відмінною від передплати моделлю: всі витрати на створення такого журналу та організацію доступу несе автор статті та інституція, де він працює, тощо, кінцевий користувач отримує доступ до журналу безкоштовно.

Оплата за публікацію

Оплата за подання статті відвутня. Оплата за оформлення статті відсутня.

Перевірка на наявність плагіату

Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unicheck.com

Ця система розраховує частку запозиченого тексту за наступним показником: відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 8 слів підряд.

Якщо за результатами перевірки відсоток запозиченого тексту перевищують 5 %, подання відхиляється.

Конфлікт інтересів

Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів".

Авторські права та ліцензія, авторський договір

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. 

Історія журналу

Біофізичний вісник було засновано у 1998 році як періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних та біологічних наук. З 1998 року по 2008 рік Біофізичний вісник публікувався як серія Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з номером ISSN 0453-8048. З 2009 року ISSN 2075-3810 (print) і ISSN 2075-3829 (online).