Авторські права та ліцензування

Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації на твір, одночасно ліцензований за міжнародною ліцензією CC-BY Creative Commons Attribution License, що дозволяє іншим поділитися твором з підтвердженням авторства твору та первинною публікацією у цьому журналі. 

Якщо стаття буде прийнята для публікації в журналі Біофізичний вісник, автор повинен підписати договір про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінальну) або електронну адресу (відскановану копію) видань журналу.

 Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал: 

 • не порушує авторські права інших осіб чи організацій;
 • раніше не публікувався в інших видавництвах і не надсилався для публікації в інших виданнях.

Автор передає редакцію журналу Біофізичний вісник права на:

 • публікацію статті українською (англійською та російською) мовою та розповсюдження її друкованої копії;
 • поширення електронної копії статті будь-якими електронними засобами (розміщення на офіційному веб-сайті журналу, електронних баз даних, сховищах тощо).

 Автор залишає за собою право без згоди редакції та засновників: 

 • Використовувати матеріали статті повністю або частково для навчальних цілей.
 • Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
 • Використовати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференції, а також для усних презентацій.
 • Розміщувати електронні примірники статті (включаючи остаточну електронну копію, завантажену з офіційного веб-сайту журналу) на:
  • особисті веб-ресурси всіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);
  • веб-ресурси установ, де працюють автори (включаючи електронні інституційні сховища);
  • некомерційні веб-ресурси відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

У всіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному веб-сайті журналу є обов’язковим.