ОНОВЛЕНА ФОРМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  • Ельвіра Василівна Гапон
  • Владлен Іванович Гапон
  • Ірина Владленівна Ремзі
Ключові слова: індивідуальне навчальне заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, аналітичний огляд.

Анотація

У статті обговорюються педагогічні умови запровадження у навчальний процес класичного університету оновленої форми самостійної роботи студентів за використання  індивідуальних навчально-дослідних завдань.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ельвіра Василівна Гапон

кандидат педагогічних наук доцент кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 

Владлен Іванович Гапон

кандидат технічних наук, доцент кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 

Ірина Владленівна Ремзі
кандидат педагогічних наук завідувач кафедри фізичного виховання Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. «Про вищу освіту» Закон України від 17.01.2002 р. № 2984 –ІІІ.
2. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посібник // Колектив авторів за ред. В. Кременя. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с.
3. Положення про організацію навчального процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. – Х.: ХНУ, 2009. – 82 с.
4. Основы педагогики и психологии высшей школы. // Под ред. А.В. Петровского. – М.:Изд. Московского ун-та, 1986. – 304 с.
5. Гапон Е.В., Гапон В.І. Психолого-педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів. // Наук. зап. каф. педагогіки ХНУ. Вип.ХVІ. – Х.: Основа, 2006. – с. 60-68.
6. Головченко Г.Т. Забезпечення самостійної роботи студентів гуманітарного ВНЗ // Наук. зап. каф. педагогіки ХНУ. Вип. ХІ. – Х.: Основа, 2004. – с. 41-50.
7. Гапон Е.В., Гапон В.І. Можливості системного підходу до реформування освіти в Україні. // Наук. зап. каф. педагогіки ХНУ. Вип.ХІ. – Х.: Основа, 2004. – с. 34-41.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Гапон, Е. В., Гапон, В. І., & Ремзі, І. В. (2015). ОНОВЛЕНА ФОРМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 38-45. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3556

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)