МОЖЛИВИЙ ШЛЯХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Ельвіра Василівна Гапон
  • Владлен Іванович Гапон
  • Ірина Владленівна Ремзі
Ключові слова: високоякісна освіта, системне структурування змісту, інтегровані дисципліни.

Анотація

У статті науково обґрунтований можливий шлях до відродження високоякісної державної освіти в Україні. Розглянуті труднощі практичної реалізації системного структурування змісту освіти та втілення інтегрованих дисциплін в навчальні плани.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ельвіра Василівна Гапон

доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат педагогічних наук.

Владлен Іванович Гапон

доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, доцент.

Ірина Владленівна Ремзі

завідувач  кафедри фізичного  виховання, кандидат педагогічних наук, доцент Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківськоїобласної ради.

Посилання

1. Національна доктрина розвитку освіти. // Освіта України, – К.: 2002. № 21.
2. Оконь В. Введение в общую дидактику. Пер. с польск. – М., ВШ, 1990. – 382 с.
3. Разумовский В.Г. Отечественная школа: взгляд со стороны. // «Педагогика», – М.: 1992, № 9-10. – с. 3-7.
4. Доценко В.С. Пятое правило арифметики. // Наука и жизнь. – М.:2004. №12. http://mk. semico. ru / nkj 1204. htm
5. Гапон Е.В., Гапон В.І. Можливості системного підходу до реформування освіти в Україні. // Наук. зап. каф. педаг . ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Вип. ХІ – Х.: Основа, 2004. – с. 34-41.
6. Ломов Б.Ф. Система наук о человеке. – В кн.: Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. – М.: Педагогика, 1991. – с. 30-50.
7. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. / Пед. соч. В 6 томах. – М.: 1990. – Т. 5.
8. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.
9. Ремзі І.В. Інтегративні властивості проф.-прикл. фізичної підготовки. // Наук. зап. каф. пед. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Вип. ХІ – Х.: Основа, 2004. – с. 169-176.
10. Корсак К. Інтегровані предмети проти профанації. // Науковий світ. – К.: Бюлетень ВАК України, 2002, № 11. – с. 12-13.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Гапон, Е. В., Гапон, В. І., & Ремзі, І. В. (2015). МОЖЛИВИЙ ШЛЯХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 31-38. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3499

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)