РОЗРОБКА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБОРУ ДІТЕЙ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНОМУ ПЛАВАННІ

  • Ірина Владленівна Ремзі
Ключові слова: сучасний спорт, педагогічна технологія, відбір дітей, етап початкової підготовки, спортивне плавання.

Анотація

В статті ретельно розглянута еволюція розвитку педагогічної технології відбору дітей на етапі початкової підготовки у спортивному плаванні, дана характеристика та зазначені вже діючі підходи, визначені складові запропонованої педагогічної технології, її переваги. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ірина Владленівна Ремзі

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання Харківського гуманітарно-педагогічного  інституту.

Посилання

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. – М., 1995. – 160 с.
2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – М., 1989. – № 6. – 77 с.
3. Коменский А.Я. Великая дидактика: избранные педагогические сочинения / А.Я. Коменский. – М., 1955. – 288 с.
4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б.Т. Лихачев. – М.: Прометей, Юрайт, 1998. – 464 с.
5. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. Затвердже-на Указом Президента України від 2004.09.28, № 1148/2004.
6. Платонов В. Направления совершенствования системы олимпийской подготовки / В. Платонов, С. Марси // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 1. – С. 3–10.
7. Современный философский словарь. – СПб.: Академический проект, 2004. – 864 с.
8. Сполдинг С. Определения педагогической технологии / За матеріалами сайту http//www.ug.ru/issues/
9. Schramm W. Mass media and national development: the role of information in the developing countries / W. Scharmm. – Stanford. 1964.
10. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Ф. Янушкевич. – М.: 1986.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Ремзі, І. В. (2015). РОЗРОБКА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБОРУ ДІТЕЙ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНОМУ ПЛАВАННІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 149-156. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3600

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)