РОЗРОБКА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБОРУ ДІТЕЙ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНОМУ ПЛАВАННІ

  • Ірина Владленівна Ремзі
Ключові слова: сучасний спорт, педагогічна технологія, відбір дітей, етап початкової підготовки, спортивне плавання.

Анотація

В статті ретельно розглянута еволюція розвитку педагогічної технології відбору дітей на етапі початкової підготовки у спортивному плаванні, дана характеристика та зазначені вже діючі підходи, визначені складові запропонованої педагогічної технології, її переваги. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Владленівна Ремзі

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання Харківського гуманітарно-педагогічного  інституту.

Посилання

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. – М., 1995. – 160 с.
2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – М., 1989. – № 6. – 77 с.
3. Коменский А.Я. Великая дидактика: избранные педагогические сочинения / А.Я. Коменский. – М., 1955. – 288 с.
4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б.Т. Лихачев. – М.: Прометей, Юрайт, 1998. – 464 с.
5. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. Затвердже-на Указом Президента України від 2004.09.28, № 1148/2004.
6. Платонов В. Направления совершенствования системы олимпийской подготовки / В. Платонов, С. Марси // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 1. – С. 3–10.
7. Современный философский словарь. – СПб.: Академический проект, 2004. – 864 с.
8. Сполдинг С. Определения педагогической технологии / За матеріалами сайту http//www.ug.ru/issues/
9. Schramm W. Mass media and national development: the role of information in the developing countries / W. Scharmm. – Stanford. 1964.
10. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Ф. Янушкевич. – М.: 1986.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ремзі, І. (2015). РОЗРОБКА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБОРУ ДІТЕЙ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНОМУ ПЛАВАННІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 149-156. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3600

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)