Редактори

Пасинок В.Г. головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету іноземної філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна .

Пономарьова Г. Ф. - заст. головного редактора доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, Почесний громадянин Харківської області, ректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Степанець І.О. - відповідальний редактор, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Жукова О.А. - відповідальний секретар- кандидат педагогічних наук., доцент кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Редактори розділів

Браян Ебері–доктор філософії, професор Інституту Комунальної Інтеграції університету Міннесоти (США)

Жерновникова Оксана Аанатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Лутаєва Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Перетяга Людмила Євгеніївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри естетичного виховання і технологій дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Петриченко Лариса Олексіївна –доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Проскурняк Олена Ігорівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Рената Тиха–доктор філософії Інституту Комунальної Інтеграції університету Міннесоти (США)

Роганова Марина Вікторівна– доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Харківська Алла Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Чернецька Юлія Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Школа Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Завідувач кафедри фізичного виховання КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Шлюз Бєата – доктор соціологічних наук, професор Жешувського університету (Польща).