Редакційний штат

Редактори

Головний редактор:

Школа О. М. – доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, провулок Ш. Руставелі, 7, корп. 2, аудиторія 105, м. Харків, Україна, 61001, e-mail: kafedra.fv.hgpa@gmail.com

 

Редакційна колегія:

Голубнича Л. О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов № 3, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 104-Е, ауд. № 6 та № 7, м. Харків, Україна,61023, E-mail:kafinyaz3@nlu.edu.ua

Тиха Рената, доктор корекційної педагогіки, доктор філософії Інституту Комунальної Інтеграції університету Міннесоти (США), 104 PtH, 150 Pillsbury Dr. SE Міннеаполіс, Міннесота 55455, e-mail: tich0018@umn.edu

Перетяга Л. Є., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної  педагогіки, керівник  науково-методичної лабораторії з охорони, розвитку та вдосконалення голосу представників голосомовних професій ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вул. Валентинiвська 2, кор. Б, к. 222, м. Харків, Україна, 61170, e-mail: sp_ped@hnpu.edu.ua

Койчева Т. І.,  доктор педагогічних наук,  професор кафедри педагогіки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», вул. Старопортофранківська, 26, м.Одеса, Україна, 65020, E-mail:kafedra-pedag@ukr.net

Браян Е., доктор філософії, професор Інституту Комунальної Інтеграції університету Міннесоти (США) Institute on Community Integration (USA), кімната 111C PtH, 150 Pillsbury Dr SE, Міннеаполіс, MN 55455, E-mail:abery001@umn.edu

Матвєєва О. О., доктор педагогічних наук, професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя ХНПУ імені Г. С. Сковороди, пров. Фанінський, 3-в, к.406, м. Харків, Україна, 61166, E-mail:kaf-music- instumental@hnpu.edu.ua

Жерновникова О. А., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, вул. Валентинівська, 2, к. 312-Б,  м. Харків, Україна, 61168, E-mail: kaf-mathematics@hnpu.edu.ua

Кононец Н. В., доктор пед. наук доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», вул. Коваля, 3, м. Полтава, Україна, 36000, E-mail: natalkapoltava@ukr.net

Петриченко Л. О., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту, перший проректор КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, провулок Ш.Руставелі, 7, каб. 11, м. Харків, Україна, 61001, E-mail: larisa-petrichenko@ukr.net.

Пономарьова Г. Ф., доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, ректор КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, провулок Ш. Руставелі, 7, каб. 12, м. Харків, Україна, 61001 E-mail: rector-hgpa@kharkov.com

Жукова О. А., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки факультету психології ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, ауд. 612 Харків, Україна, 61022, edu.pedagogika@gmail.com

Роганова М. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, провулок Ш. Руставелі, 7, м. Харків, 61001, Україна, marinavik@ukr.net

Лутаєва Т. В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  педагогіки та психології «Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації» Національного фармацевтичного університету, майдан Захисників України, 17, м. Харків, 61001, Україна, pedagogika@nuph.edu.ua

Наливайко О.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки факультету психології ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, ауд. 444 Харків, Україна, 61022, nalyvaiko@karazin.ua

Степанець І. О., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, провулок Руставелі, 7, каб. 27 Б, м. Харків,  Україна, 61001, E-mail: i.o.stepanets28@gmail.com

Харківська А. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, провулок Руставелі, 7, каб. 27 А, м. Харків, Україна, 61001, E-mail: kharkivska_hgpa@ukr.net

Чернецька Ю. І., доктор педагогічних наук,  професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, провулок Руставелі, 7, каб. 27 А, м. Харків, Україна, 61001, E-mail: ulakgu@gmail.com

Комишан А. І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки факультету психології ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, ауд. 612 Харків, Україна, 61022, E-mail: anatole.kom@gmail.com

Шведова Я. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки  факультет психології ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, ауд. 612 Харків, Україна, 61022, E-mail: shvedova@karazin.ua

 

.