Періодичність видання

Періодичність: раз на півроку (2 рази на рік).