ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Ірина Владленівна Ремзі
  • Дмитро Володимирович Сичов
  • Артем Васильович Бойченко
Ключові слова: культура здоров’я, ефективність оздоровлення студентів.

Анотація

У статті розглянута проблема формування культури здоров’я майбутнього викладача фізичної культури та обґрунтовується необхідність підвищення якості його підготовки щодо оздоровлення студентів вищого навчального закладу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ірина Владленівна Ремзі

завідувач  кафедри фізичного  виховання, кандидат педагогічних наук, доцент Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Дмитро Володимирович Сичов

викладач кафедри фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Артем Васильович Бойченко

викладач кафедри фізичного виховання Комунального  закладу «Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Антінкова В.А. Оптимізація фізичного виховання у вищих навчальних закладах / В.А. Антінкова // Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні: матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. – К.; Луцьк: Вежа, 2006. – С. 209-213.
2. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровья человека / Г.А. Апанасенко. – Спб.: МГП «Петрополис», 2002. – 124 с.
3. Апанасенко Г.Л. Рівень здоров’я і фізіологічні резерви організму / Г.Л. Апанасенко, Л.П. Долженко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С 17-21.
4. Бабич В.М. Підготовка майбутніх викладачів фіз. виховання до формування культури здоров’я студентів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.М. Бабич. – Луганськ, 2006. – 321 с.
5. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / В.К. Бальсевич. – М: Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.
6. Биховська Л.Б. Фізична культура – засіб формування мотивацій до підвищення рівня здоров’я та відмови від шкідливих звичок / Л.Б. Би-ковська, О.О. Бабінець // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Ін-т іннов. технологій і змісту освіти. – К., 2006. – Вип. 49. – С. 182-187.
7. Бутырская И.Б. Физическое воспитание как элемент укрепления здоровья студентов, обучающихся в условиях повышенной умственной нагрузки / И.Б. Бутырская // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи. – Дрогобич: КОЛО, 2005. – С. 327-334.
8. Горбушина С.Н. Мировоззренческие детерминанты формирования культуры здоровья будущего педагога: автореф. дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.01 / С.Н. Горбушина. – Ижевск, 2005. – 42 с.
9. Деминский А.Ц. Методические основы оздоровительной физической культуры / А.Ц. Деминский, В.С. Кузнецов. – Донецк, 2001. – 67 с.
10. Іванова Л.І. Підготовка майбутніх викладачів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами вищих навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Л.І. Іванова. – К., 2007. – 376 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Ремзі, І. В., Сичов, Д. В., & Бойченко, А. В. (2015). ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 116-122. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3511

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)