ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Ірина Владленівна Ремзі
  • Дмитро Володимирович Сичов
  • Артем Васильович Бойченко
Ключові слова: культура здоров’я, ефективність оздоровлення студентів.

Анотація

У статті розглянута проблема формування культури здоров’я майбутнього викладача фізичної культури та обґрунтовується необхідність підвищення якості його підготовки щодо оздоровлення студентів вищого навчального закладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Владленівна Ремзі

завідувач  кафедри фізичного  виховання, кандидат педагогічних наук, доцент Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Дмитро Володимирович Сичов

викладач кафедри фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Артем Васильович Бойченко

викладач кафедри фізичного виховання Комунального  закладу «Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Антінкова В.А. Оптимізація фізичного виховання у вищих навчальних закладах / В.А. Антінкова // Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні: матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. – К.; Луцьк: Вежа, 2006. – С. 209-213.
2. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровья человека / Г.А. Апанасенко. – Спб.: МГП «Петрополис», 2002. – 124 с.
3. Апанасенко Г.Л. Рівень здоров’я і фізіологічні резерви організму / Г.Л. Апанасенко, Л.П. Долженко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С 17-21.
4. Бабич В.М. Підготовка майбутніх викладачів фіз. виховання до формування культури здоров’я студентів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.М. Бабич. – Луганськ, 2006. – 321 с.
5. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / В.К. Бальсевич. – М: Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.
6. Биховська Л.Б. Фізична культура – засіб формування мотивацій до підвищення рівня здоров’я та відмови від шкідливих звичок / Л.Б. Би-ковська, О.О. Бабінець // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Ін-т іннов. технологій і змісту освіти. – К., 2006. – Вип. 49. – С. 182-187.
7. Бутырская И.Б. Физическое воспитание как элемент укрепления здоровья студентов, обучающихся в условиях повышенной умственной нагрузки / И.Б. Бутырская // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи. – Дрогобич: КОЛО, 2005. – С. 327-334.
8. Горбушина С.Н. Мировоззренческие детерминанты формирования культуры здоровья будущего педагога: автореф. дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.01 / С.Н. Горбушина. – Ижевск, 2005. – 42 с.
9. Деминский А.Ц. Методические основы оздоровительной физической культуры / А.Ц. Деминский, В.С. Кузнецов. – Донецк, 2001. – 67 с.
10. Іванова Л.І. Підготовка майбутніх викладачів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами вищих навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Л.І. Іванова. – К., 2007. – 376 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ремзі, І., Сичов, Д., & Бойченко, А. (2015). ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 116-122. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3511

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)