Про журнал

Фахове видання з педагогічних наук.

До збірника наукових праць включено статті з проблем сучасної теорії і практики освіти, навчання та виховання. Авторами наукових праць розміщуються результати науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки співробітництва, нових педагогічних технологій соціалізації та самореалізації особистості.

У журналі можуть публікуватися наукові роботи  науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів та вчителів.

Включено до категорії Б наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886

                                                                                           Основна інформація про журнал 

Видання «Наукові записки кафедри педагогіки/ Научные записки кафедры педагогики/ Scientific notes of the pedagogical department»  у галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» видається зусиллями кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради з 1996 р. 

До складу редколегії входять 16 докторів наук, 4 кандидатів наук. З них 4 є штатними працівниками Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 7 – штатними працівниками Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Членами редколегії є також провідні вітчизняні фахівці освітньої й педагогічної галузі, працівники закладів вищої освіти м. Харкова й м. Полтави, Інституту педагогіки НАПН України (м. Києв), закордонні науковці (університет Міннесоти, США). Головним редактором видання є Школа Олена Миколаївна, завідувач кафедри фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, доктор педагогічних  наук, професор.

Видання «Наукові записки кафедри педагогіки/ Научные записки кафедры педагогики/ Scientific notes of the pedagogical department» публікує статті з проблем сучасної теорії і практики освіти, навчання та виховання. На шпальтах збірника авторами наукових праць розміщуються результати науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки співробітництва, нових педагогічних технологій соціалізації та самореалізації особистості. Збірник наукових праць «Наукові записки кафедри педагогіки/ Научные записки кафедры педагогики/ Scientific notes of the pedagogical department» видається для науковців, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, студентів, учителів. До рецензування статей залучаються фахівці з тематики, до якої належить поданий рукопис, закордонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Журнал використовує подвійне сліпе рецензування. Рецензенти оцінюють статті з огляду на оригінальність результатів, адекватність методів і відповідність аналізу висновкам , та приймають рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення. З 2018 року редакційна колегія почала використовувати систему StrikePlagiarism.com, для перевірки текстів, поданих рукописів на наявність неправомірних запозичень (плагіату) безпосередньо перед рецензуванням.

Електронна версія повних текстів статей кожного випуску журналу розміщується на науково-інформаційній платформі Open Journal System на базі ХНУ імені В. Н. Каразіна (periodicals.karazin.ua/pedagogy, pedagogic@karazin.ua), а також в електронному каталозі НБУ імені В.І. Вернадського.

Наразі «Наукові записки кафедри педагогіки/ Научные записки кафедры педагогики/ Scientific notes of the pedagogical department» включено до таких міжнародних та вітчизняних баз даних: Національна бібліотека імені В.І. Вернадського