Про журнал

Фахове видання з педагогічних наук.

До збірника наукових праць включено статті з проблем сучасної теорії і практики освіти, навчання та виховання. Авторами наукових праць розміщуються результати науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки співробітництва, нових педагогічних технологій соціалізації та самореалізації особистості.

У журналі можуть публікуватися наукові роботи  науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів та вчителів.

Включено до категорії Б наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886

                                                                                           Основна інформація про журнал 

Видання «Наукові записки кафедри педагогіки/ Научные записки кафедры педагогики/ Scientific notes of the pedagogical department»  у галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» видається зусиллями кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради з 1996 р. 

До складу редколегії входять 16 докторів наук, 4 кандидатів наук. З них 4 є штатними працівниками Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 7 – штатними працівниками Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Членами редколегії є також провідні вітчизняні фахівці освітньої й педагогічної галузі, працівники закладів вищої освіти м. Харкова й м. Полтави, Інституту педагогіки НАПН України (м. Києв), закордонні науковці (університет Міннесоти, США). Головним редактором видання є Школа Олена Миколаївна, завідувач кафедри фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, доктор педагогічних  наук, професор.

Видання «Наукові записки кафедри педагогіки/ Научные записки кафедры педагогики/ Scientific notes of the pedagogical department» публікує статті з проблем сучасної теорії і практики освіти, навчання та виховання. На шпальтах збірника авторами наукових праць розміщуються результати науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки співробітництва, нових педагогічних технологій соціалізації та самореалізації особистості. Збірник наукових праць «Наукові записки кафедри педагогіки/ Научные записки кафедры педагогики/ Scientific notes of the pedagogical department» видається для науковців, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, студентів, учителів. До рецензування статей залучаються фахівці з тематики, до якої належить поданий рукопис, закордонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Журнал використовує подвійне сліпе рецензування. Рецензенти оцінюють статті з огляду на оригінальність результатів, адекватність методів і відповідність аналізу висновкам , та приймають рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення. З 2018 року редакційна колегія почала використовувати систему StrikePlagiarism.com, а згодом  Panel.strikeplagiarism.com для перевірки текстів, поданих рукописів на наявність неправомірних запозичень (плагіату) безпосередньо перед рецензуванням.

Електронна версія повних текстів статей кожного випуску журналу розміщується на науково-інформаційній платформі Open Journal System на базі ХНУ імені В. Н. Каразіна (periodicals.karazin.ua/pedagogy, pedagogic@karazin.ua), а також в електронному каталозі НБУ імені В.І. Вернадського.

Наразі «Наукові записки кафедри педагогіки/ Научные записки кафедры педагогики/ Scientific notes of the pedagogical department» включено до таких міжнародних та вітчизняних баз даних: Національна бібліотека імені В.І. Вернадського.