Право і норми суспільної поведінки в умовах розбудови громадянського суспільства і правової держави

  • M. M. Voronov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6361-0370
  • I. V. Voronova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0299-1026
Ключові слова: громадянське суспільство, правова держава, право, цінності права, правові норми, соціальні норми, норми суспільної поведінки, інтереси і потреби особистості, права і свободи людини

Анотація

у статті обґрунтовується положення про те, що в умовах розбудови громадянського суспільства і правової держави значною мірою виявляються цінності права і одночасно розширюється сфера функціонування соціальних (неюридичних) норм - норм суспільної поведінки. При цьому встановлюються різні форми взаємодії правових норм і норм суспільної поведінки, що відповідають інтересам життєдіяльності кожної особистості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

M. M. Voronov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

завідувач кафедри конституційного і муніципального права
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

I. V. Voronova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. Москва : Изд-во «Статут», 1999. 712 с.

Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности. Избранные труды.М., 1999. 311 с.

Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., Мысль. 1990. 323 с.

Гегель Г.В.Ф.. Работы разных лет. Т. 2. М., Мысль. 1973. 630 с.

Законодавство: проблеми ефективності. За ред. В. Б. Авер’янова, В. Н. Денисова, В. Ф. Сіренка та ін. ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ : Наукова думка, 1995. 223 с.

Євграфова Є.П. Об’єктивність права: теоретико-прикладні засади: дис докт. юрид. наук : 12.00.01. Київ. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 2016. 448 с.

Курс лекцій з питань законотворчості : навч. Посібник. За ред. О. Л. Копиленка, О. В. Богачової. Київ : «МП Леся», 2011. 456 с.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Издательский дом «Дело», 2011.528 с.

Новгородцев П.Н. Право и нравственность. Правоведение. 1995. № 6. С.103-113.

Рабiнович П.М. Основи загальноi теорii права та держави. Львiв: «Край», 2007. 192 с.

Свириденко Г.В. Правомірна поведінка: теоретико-прикладні засади: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 2017. 215 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс). – Харків: «Еспада», 2005. 840 с.

Опубліковано
2019-05-10
Цитовано
Як цитувати
Voronov, M. M., & Voronova, I. V. (2019). Право і норми суспільної поведінки в умовах розбудови громадянського суспільства і правової держави. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (26), 23-27. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/12665
Номер
Розділ
Теорія та історія держави і права

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)