ПРАВОВИЙ ІДЕАЛ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ СИСТЕМИ ПРАВА

  • I. V. Voronova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-0299-1026
Ключові слова: ідеал; правовий ідеал; правовий ідеалізм; правова держава; громадянське суспільство; система права; природне право; позитивне право; правовий закон; законотворчість

Анотація

у статті акцентовано увагу на особливостях правового ідеалу як специфічного критерію оцінки діючої системи права в громадянському суспільстві та правовій державі. Обґрунтовано пріоритетну роль об’єктивного зв’язку правового ідеалу з природним правом і правовими законами. Правовий ідеал розглянуто як значущий орієнтир у процесі законотворення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

I. V. Voronova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Ильин И.А. Большевизм и кризис современного правосознания. Собрание сочинений: В 10 т. Т.7. Москва: Русская книга, 1998.

Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 1. Москва: Зерцало-М, 1994.

Монтескье Ш.-Л. О духе законов. Избранные произведения / общ. ред. и вступ. ст. М. П. Баскина. Москва: Гослитиздат, 1955.

Нерсесянц В.С. Философия права. Москва: Норма Инфра М, 1998. 652 с.

Новый энциклопедический словарь : Большой энциклопедический словарь: А-Я. Гл. ред. Прохоров А.М. Энциклопедический словарь : Соврем. Версія. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Москва : Эксмо-Пресс, 2002. 669 с.

Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник для вузов. Харків : Эспада, 2005. 840 с.

Опубліковано
2018-12-03
Цитовано
Як цитувати
Voronova, I. V. (2018). ПРАВОВИЙ ІДЕАЛ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ СИСТЕМИ ПРАВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 29-32. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11802
Номер
Розділ
Теорія права та держави