ІНСТИТУТ СТАРОСТИ У СИСТЕМІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • M. M. Voronov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6361-0370
Ключові слова: староста, система муніципального права України, муніципальна реформа, добровільне об’єднання територіальних громад.

Анотація

у статті аналізується інститут старости у системі муніципального права України. Розглядаються різноманітні аспекти взаємодії старости с жителями, органами і посадовими особами місцевого самоврядування, утворення старостинських округів. Пропонуються рекомендації щодо внесення змін до чинного законодавства України в аспекті вдосконалення муніципально-правового статусу старости.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

M. M. Voronov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

завідувач кафедри конституційного і муніципального права
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05 лютого 2015 року № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/157-19

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/280/97-вр

Колесников О., Калашніков О., Дзюпин М. Інститут старост в об’єднаних громадах: обрання та місце у системі управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2016/09/Institut-starost-obrannya-ta-mistse-u-sistemi-upravlinnya-1.pd

Дробуш І.В. Староста як нова організаційна форма місцевого самоврядування та його участь у реалізації соціальних функції / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.; Юриспруденція. – 2014. – № 10-2. – Т. 1. – С. 49-51.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Voronov, M. M. (2017). ІНСТИТУТ СТАРОСТИ У СИСТЕМІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 50-53. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9680
Номер
Розділ
Конституційне та муніципальне право