ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

  • V. O. Serohin Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-1973-9310
  • M. M. Voronov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-5410-8469
Ключові слова: вибори, виборче законодавство, виборче право, система виборчого права, викладання виборчого права

Анотація

у статті сформульовано авторські пропозиції щодо методології та організації викладання виборчого права у вищих навчальних закладах України у контексті розробки Модельної програми цієї дисципліни. Стверджується, що «Виборче право» має стати нормативною дисципліною в освітніх планах підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями 081 – право, 262 – правоохоронна діяльність, 281 – публічне управління та адміністрування, а також 293 – міжнародне право. Обґрунтовано авторську позицію щодо обсягу і структури цієї дисципліни.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

V. O. Serohin, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри конституційного і муніципального права
доктор юридичних наук, професор
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

M. M. Voronov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

завідувач кафедри конституційного і муніципального права
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Виборче право: навчально-методичний комплекс / за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2017. – 307 с.

Кравченко В.В. Особливості методики викладання навчальних дисциплін з проблематики виборчого права у вищому навчальному закладі. Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.). – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 113-118.

Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Serohin, V. O., & Voronov, M. M. (2017). ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 11-14. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10540
Номер
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)