ФОРМИ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

  • M. M. Voronov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6361-0370
Ключові слова: місцеве самоврядування, форми локальної демократії, місцевий референдум, місцеві вибори, громадські слухання, місцеві ініціативи

Анотація

У статті аналізуються різні форми локальної демократії, особливості їх нормативного закріплення, практика застосування. Автор пропонує свої рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

M. M. Voronov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

завідувач кафедри конституційного і муніципального права
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/280/97-вр.

Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Шумілкін В.А. Територіальні громади в системі місцевого самоврядування: концептуальні підході дослідження / Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: монографія / В.А. Шумілкін [за ред. Ю.М. Тодики і В. А. Шумілкіна]. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 392 с.

Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1286-12

Батанов О.В., Кампо В.М. Муніципальне право зарубіжних країн: навч. посіб.: у 2 ч. / О. В. Батанов, В. М. Кампо [за заг ред. проф. П.Ф. Мартиненка]. – К.: Знання України, 2006. – 148 с.

Любченко П.М. Муніципальне право України: навч. посіб. / П. М. Любченко. – Харків.: Видавництво «ФІНН», 2012. – 496 с

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр.

Статут територіальної громади міста Харкова від 4 липня 2007 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/ru/dokumentyi/ustav-territorialnoj

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Voronov, M. M. (2017). ФОРМИ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 36-40. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8369
Номер
Розділ
Конституційне та муніципальне право