ДО НОВОЇ ПАРАДИГМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАЙВЕСІ

  • V. O. Serohin Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-1973-9310
Ключові слова: права людини; недоторканність приватного життя; прайвесі; інформаційне прайвесі; захист персональних даних

Анотація

узагальнено новітні загрози для приватного життя людини, що виникли протягом останніх років внаслідок бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, та відповідних змін у суспільній свідомості, а також визначено відповідні шляхи удосконалення існуючої парадигми захисту інформаційного прайвесі. Обґрунтовано необхідність якісно нової парадигми захисту інформаційного прайвесі, котра охоплювала б не тільки приватну, але й публічну і напівпублічну сферу, і не зводила захист цього права до особливого режиму поводження «володільців» та «розпорядників» з відомостями про фізичну особу «яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

V. O. Serohin, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри конституційного і муніципального права
доктор юридичних наук, професор
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Серьогін В. О. Прайвесі як право «бути залишеним у спокої». Право і безпека. 2010. № 3 (35). С. 6-9.

Серьогін В. О. Забезпечення недоторканності приватного життя в епоху комп’ютерних технологій: прайвесі 3.0. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2012. № 1028. С. 97-100.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980). OECD Policies for Information Security & Privacy, 2009. P. 16-19. URL: http://www.oecd.org/sti/ieconomy/49338232.pdf.

Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files Adopted by General Assembly resolution 45/95 of 14 December 1990. URL: http://www.refworld.org/pdfid/3ddcafaac.pdf.

The right to privacy in the digital age: Resolution 68/167 adopted by the General Assembly on 18 December 2013. URL: https://ccdcoe.org/sites/default/files/ documents/UN-131218-RightToPrivacy.pdf.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 994_326.

Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних: Директива Європейського Парламенту і Ради 95/46/ЄС від 24.10.1995. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_242.

Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі: Директива Європейського Парламенту і Ради 97/66/ЄС від 15.12.1997. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_243.

Bennett C. J., Raab Ch. D. The Governance of Privacy: Policy instruments in global perspective. Cambridge: MIT Press, 2006. 382 p.

Privacy in the Information Society / ed. by Ph. Leith. London; New York: Routledge, 2015. 574 p. (The Library of Essays on Law and Privacy. Vol. II).

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

Serohin V. A. «The right to be forgotten» as an element of the data privacy. European reforms bulletin. 2015. № 4. P. 161-165.

Опубліковано
2018-12-04
Цитовано
Як цитувати
Serohin, V. O. (2018). ДО НОВОЇ ПАРАДИГМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАЙВЕСІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 54-57. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11856
Номер
Розділ
Конституційне право України та зарубіжних країн