Поточний номер

№ 32 (2021): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 32, 2021

Вісник має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; забезпечення прав людини; боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

Вісник є фаховим виданням у галузі юридичних наук, Наказом Міністерства освіти і науки Українивід України від 17.03.2020 р. № 409 (додаток 1) включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук за спеціальностями: 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» і 293 «Міжнародне право».

Опубліковано: 2021-12-28

Весь випуск

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Трудове право; право соціального забезпечення

Земельне, аграрне та екологічне право

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Судоустрій, прокуратура й адвокатура

Міжнародне право

Переглянути всі випуски