Короткотерміновий курс української мови як іноземної: завдання, підходи, реалізація

  • О. Тростинська Доцент кафедри мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-2999-629X
  • В. Комарова Старший викладач кафедри мовної підготовки Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-0588-2044
Ключові слова: короткотерміновий курс, навчальний посібник, слухачі підготовчого відділення, українська мова як іноземна

Анотація

У статті визначено завдання, підходи та окреслено шляхи реалізації короткотермінового курсу української мови для іноземних слухачів підготовчого відділення на прикладі курсу, розробленого викладачами кафедри мовної підготовки Навчально-наукового інституту міжнародної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Після запровадження у ЗВО України англійської форми навчання (переважно на медичних спеціальностях) іноземні слухачі підготовчих відділень, які не володіють англійською, мають вивчати дві мови – англійську як мову навчання й українську як державну мову країни перебування та мову соціокультурного оточення. Обмежений обсяг аудиторних годин на вивчення української мови висуває перед викладачами та методистами низку завдань, головне з яких – розробка короткотермінового курсу, який у стислі строки має познайомити означений контингент студентів зі структурою української мови й сформувати комунікативну компетентність, достатню для їхньої соціалізації та культурної адаптації під час навчання в Україні, що відповідає початковому рівню володіння мовою А2.

У статті наведено вимоги до початкового рівня володіння мовою відповідно до загальноєвропейських рекомендацій щодо мовної освіти та описано стандарти володіння українською мовою як іноземною рівня А2.

Автори досліджують підходи і методи навчання, що відповідають меті й особливостями викладання короткотермінового курсу. Розглядається комунікативний підхід як найбільш задіяний у сучасній методиці викладання іноземних мов, й української як іноземної зокрема, та його поєднання зі структурним підходом, дедуктивний і індуктивний методи навчання, лексичний підхід та граматико-перекладний метод, імпліцитний метод й інтерактивні технології навчання. Робиться висновок про актуальність та методичну доцільність їхнього використання під час розробки короткотермінового курсу української мови для іноземців.

Аналізується структура та зміст навчального посібника «Вивчаємо українську» (автори – В. Комарова, Т. Лагута, І. Сухова), створеного за матеріалами розробленого курсу. Серед навчальних видань з української мови для слухачів підготовчих відділень посібник вирізняють компактність, стислість та ретельний відбір навчального матеріалу, що відповідає комунікативним потребам іноземців – майбутніх здобувачів вищої освіти у ЗВО України англійською мовою та спрямований на формування у них україномовної комунікативної компетентності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bondarenko, V.V., Rezvan, O.O. and Morhunova, N.S. (2010). Mova dlia vsikh [A language for everyone]. Kharkiv: Kharkiv national automobile & highway university: KHNADU [in Ukrainian].

Vinnytska, V.M. and Pliushch, N.P. (2003). Ukrainska mova. Praktychnyi kurs hramatyky dlia studentiv-inozemtsiv [Ukrainian language. Practical grammar course for foreign students]. Kyiv: Kyiv University Publishing and Printing Center [in Ukrainian].

Nikolaiev, S.Yu. (Ed.). (2003). Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [All-European recommendations on language education: study, teaching, evaluation]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Zankova, A. (2016). K praktike ispolzovaniya kommunikativnogo podkhoda v prepodavanii russkogo yazyka kak inostrannogo [On the practice of using the communicative approach in teaching Russian as a foreign language]. “Crede expert” International Information and Analytical Journal, 4 (11), pp. 13–23 [in Ukrainian].

Kozhushko, I.A. (2015). Innovatsiini pidkhody ta metody vykladannia ekspres-kursu ukrainskoi movy yak inozemnoi [Innovative approaches and methods of teaching an express course of Ukrainian as a foreign language]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 15, pp. 42–50 [in Ukrainian].

Loboda, T.M. (2017). Metodychni zasady vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Methodological principles of teaching Ukrainian as a foreign language in higher educational institutions]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia 8. Filolohichni nauky (movoznavstvo i literaturoznavstvo) [Scientific chronology M.P. Drahomanov NPU. Series 8. Philological sciences (philological studies and literary studies)], pp. 82–87 [in Ukrainian].

Nikolaieva, N.S., Liubchevska-Sokur, V.O. and Nevoit, V.I. (2020). Praktychna hramatyka ukrainskoi movy dlia inozemtsiv [Practical grammar of the Ukrainian language for foreigners]. Kyiv: Chetverta khvylia [in Ukrainian].

Standart Lvivskoho universytetu. Ukrainska mova yak inozemna (rivni zahalnoho volodinnia) [Standard of Lviv University. Ukrainian as a foreign language (proficiency levels)]. Available at: https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/ [Accessed 21 Aug. 2022] [in Ukrainian].

Trostynska, O.M. and Kopylova, O.V. (2018). Grammatical aspect in teaching Ukrainian as a foreign language. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 32, pp. 101–111 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2018-32-09.

Ushakova, N.I. (2012). Pidruchnyk z movy navchannia yak zasib realizatsii kontseptsii movnoi pidhotovky inozemtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Textbook on the language of instruction as a means of implementing the concept of language training of foreigners at higher educational institutions of Ukraine]. Problemy suchasnoho pidruchnyka [Problems of the modern textbook]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 12, pp. 730–735 [in Ukrainian].

Chystiakova, A.B. Seliverstova, L.I. and Lahuta, T.M. (2008). Ukrainska mova dlia inozemtsiv: pidruchnyk dlia inozemnykh studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Ukrainian language for foreigners: a textbook for foreign students of higher educational institutions]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian].

Azimov, Ye.G. and Shchukin, A.N. (2019). Sovremennyy slovar metodicheskikh terminov i ponyatiy. Teoriya i praktika obucheniya yazykam [Modern dictionary of methodological terms and concepts. Theory and practice of teaching languages]. Moscow: Oniks [in Russian].

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Тростинська, О., & Комарова, В. (2022). Короткотерміновий курс української мови як іноземної: завдання, підходи, реалізація. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (41), 46-59. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2022-41-03