Редакційний штат

Редакційна колегія

 

Лупаренко С.Є. (головний редактор), докт. пед. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (61002, Україна, Харків, вул. Алчевських, 29), каф. загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; orcid: https://orcid.org/0000-0002-3111-5340; e-mail: svetlana.luparenko@gmail.com.

Профайли:

 ID автора у Scopus: 57207916711

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57207916711&zone=

Web of Science ResearcherID: AAE-5061-2019

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/29085383?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Lg4dfucAAAAJ&hl=ru

 

Ушакова Н.І. (заст. головного редактора), докт. пед. наук, проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна (61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4), Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, каф. мовної підготовки; orcid: http://orcid.org/0000-0003-4917-7934; e-mail: ushakova.khnu@gmail.com.

Профайли:

http://www-center.univer.kharkov.ua/lang/ru/empl.php?teach=ushakova (завідувач кафедри мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/1.php?lin=_ (заступник головного редактора редакційної колегії фахового збірника наукових праць)

http://philosophy.karazin.ua/ua/nauka/disser_1.html (член Спеціалізованої вченої ради К 64.051.19 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна)

http://www.kspu.edu/About/NewScienceActivity/SpecializedAcademicCouncils.aspx (член Спеціалізованої вченої ради Д 67.051.03 в Херсонському державному університеті)

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=F2wG7uEAAAAJ

Член редколлегии международного научного журнала Cross Cultural Studies: Education and Science (Middlebury College, Vermont, USA).

 

Тітаренко О.О. (відповідальний секретар), канд. філол. наук, ХНУ імені В.Н. Каразіна (61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4), Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, каф. мовної підготовки; orcid: https://orcid.org/0000-0003-1425-1698; e-mail: elenatitarenko.mlm@gmail.com.

Профайли:

http://www-center.univer.kharkov.ua/lang/en/empl.php?teach=titarenko

 

Тростинська О.М., канд. філол. наук, доц., ХНУ імені В.Н. Каразіна (61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4), Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, каф. мовної підготовки; orcid: http://orcid.org/0000-0002-2999-629Х; e-mail: оkasana@ua.fm.

Профайли:

http://www-center.univer.kharkov.ua/lang/en/empl.php?teach=trostinskaya

 

Черноватий Л.М., докт. пед. наук, проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна (61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4), факультет іноземних мов, каф. перекладознавства імені Миколи Лукаша; orcid: http://orcid.org/0000-0003-3411-9408; e-mail: leonid.chernovaty@karazin.ua.

Профайли:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kcG3Rc4AAAAJ&view_op=list_works&authuser=3

https://www.researchgate.net/profile/Leonid_Chernovaty 

 

Бакум З.П., докт. пед. наук, проф., Криворізький державний педагогічний університет (50086, Україна, Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54), кафедра української мови; orcid: https://orcid.org/0000-0001-8357-6168; e-mail: zinabakum@gmail.com.

Профайли:

https://kdpu.edu.ua/personal/zpbakum.html

https://scholar.google.com.ua/citations?user=texKRUwAAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56310224400

 

Білик О.М., докт. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури (61057, Україна, Харків, Бурсацький узвіз, 4), факультет кіно-, телемистецтва, каф. мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства; orcid: https://orcid.org/0000-0001-5468-2076; e-mail: bilikle@gmail.com..

Профайли:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wMWwaa4AAAAJ&hl=uk&oi=sra.

 

Вегварі В., канд. пед. наук, проф., Печський університет (7622, Угорщина, Печ, вул. Вашварі Пала, 4); e-mail: vegvári.valentyina@pte.hu.

Профайли:

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=EN&sz_ID=11129

 

Голубнича Л.О., докт. пед. наук, проф., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (61024, Україна, Харків, вул. Пушкінська, 77), каф. іноземних мов № 3; orcid: https://orcid.org/0000-0002-8252-9893; e-mail: golubnichaya11@gmail.com.

Профайли:

ID автора у Scopus: 57207980246

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207980246

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/23932475?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

www.researcher.com/rid/M-9616-2018

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXOAu0MAAAAJ&hl=uk

 

Довженко Т.О., докт. пед. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (61002, Україна, Харків, вул. Алчевських, 29), каф. загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; orcid: http://orcid.org/0000-0003-1384-511Х; e-mail: tatanadovzhenko@gmail.com.

Профайли:

ID автора у Scopus: 57205443077

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205443077&eid=2-s2.0-85060006235 

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/29166809?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

 

Дубічинський В.В., докт. філол. наук (докт. габілітований), Варшавський університет (00-927, Польща, Варшава, Краковске Пшедместе, 26/28), лабораторія лексикографічних досліджень; orcid: http://orcid.org/0000-0001-8115-7015; e-mail: v.dubichynskyi@uw.edu.pl.

Профайли:

https://rusycystyka.uw.edu.pl/volodymyr-dubichynskyi/

 

Жерновникова О.А., докт. пед. наук, доц., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (61002, Україна, Харків, вул. Алчевських, 29), каф. математики; ; orcid: https://orcid.org/0000-0002-5383-4493; e-mail: chornousoxana@i.ua.

Профайли:

 ID автора у Scopus: 57210859825

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210859825&eid=2-s2.0-85071714468

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/26309924?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NizQUQoAAAAJ&hl=uk

 

Мінасян С.М., канд. пед. наук, доц., Єреванський державний університет, Іджеванський філіал (4001, Вірменія, Іджеван, вул. Усанохакан, 3), факультет філології, кафедра російської та іноземних мов; orcid: https://orcid.org/0000-0001-9301-4927; e-mail: s.minasyanpmesi@gmail.com.

Профайли:

 ID автора у Scopus: 56576171400

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56576171400

 https://app.webofknowledge.com/author/#/record/4030289?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

 www.famous-scientists.ru/3648/

 https://aspu.am › content › svetlana_m_minasyan

http://sietarrussia.ru/armenia/

 

Плачинда Т.С., докт. пед. наук, проф., Херсонський державний аграрно-економічний університет (юридична адреса: 73006, Україна, Херсон, вул. Стрітенська, 23; фактична адреса: 25030, Україна, Кропивницький, пр. Університетський, 5/2), каф. професійної освіти; orcid: http://orcid.org/0000-0002-2514-3644; e-mail: praydtan@ukr.net.

Профайли:

ID автора у Scopus: 57210852983

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210852983&eid=2-s2.0-85071705065 

Web of Science ResearcherID: AAD-9549-2019

https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=fwQ_rMYAAAAJ

http://www.glau.kr.ua/index.php/ua/struktura/kafedry/ksgn 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0009480

 

Семеног О.М., докт. пед. наук, проф., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (40002, Україна, Суми, вул. Роменська, 87), каф. української мови; orcid: https://orcid.org/0000-0002-8697-8602; e-mail: olenasemenog@gmail.com.

Профайли:

ID автора у Scopus: 57207763280

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207763280&eid=2-s2.0-85062863556

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/23705805?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXOAu0MAAAAJ&hl=uk

 

Статівка В.І., докт. пед. наук, проф., Ланьчжоуський університет, Інститут іноземних мов (730000, Китай, Провінція Ганьсу, Ланьчжоу, район Чжан Гуань, проспект Тяньшуйнаньлу, 222), відділення російської мови та літератури; orcid: http\\orcid.org\0000-0001-7261-6785; e-mail: Statvalentina@yandex.ru.

Профайли:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=J-8h8RUAAAAJ&hl=ru

 

Ткачова Н.О., докт. пед. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (61002, Україна, Харків, вул. Алчевських, 29), каф. загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; orcid: https://orcid.org/0000-0002-1892-9200; e-mail: Тkachna2015@ukr.net.

Профайли:

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/28716493?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

 

Шипелевич Л., докт. гуманітарних наук, проф., Інститут русистики Варшавського університету (00-927, Польща, Варшава, Краковске Пшедместе, 26/28), фaкультет прикладної лінгвістики; e-mail: ludmila_sz@poczta.onet.pl.

Профайли:

http://www.wls.uw.edu.pl

https://ru.mapryal.org/mapryal/presidium