Редакційний штат

Редакційна колегія

 

Лупаренко С.Є. (головний редактор), докт. пед. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (61002, Україна, Харків, вул. Алчевських, 29), каф. загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; orcid: https://orcid.org/0000-0002-3111-5340; e-mail: svetlana.luparenko@gmail.com.

Профайли:

 ID автора у Scopus: 57207916711

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57207916711&zone=

Web of Science ResearcherID: AAE-5061-2019

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/29085383?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Lg4dfucAAAAJ&hl=ru

 

Ушакова Н.І. (заст. головного редактора), докт. пед. наук, проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна (61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4), Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, каф. мовної підготовки 1; orcid: http://orcid.org/0000-0003-4917-7934; e-mail: ushakova.khnu@gmail.com.

Профайли:

http://www-center.univer.kharkov.ua/lang/ru/empl.php?teach=ushakova (завідувач кафедри мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/1.php?lin=_ (заступник головного редактора редакційної колегії фахового збірника наукових праць)

http://philosophy.karazin.ua/ua/nauka/disser_1.html (член Спеціалізованої вченої ради К 64.051.19 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна)

http://www.kspu.edu/About/NewScienceActivity/SpecializedAcademicCouncils.aspx (член Спеціалізованої вченої ради Д 67.051.03 в Херсонському державному університеті)

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=F2wG7uEAAAAJ

Член редколлегии международного научного журнала Cross Cultural Studies: Education and Science (Middlebury College, Vermont, USA).

 

Тростинська О.М., канд. філол. наук, доц., ХНУ імені В.Н. Каразіна (61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4), Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, каф. мовної підготовки 1; orcid: http://orcid.org/0000-0002-2999-629Х; e-mail: оkasana@ua.fm.

Профайли:

http://www-center.univer.kharkov.ua/lang/en/empl.php?teach=trostinskaya

 

Черноватий Л.М., докт. пед. наук, проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна (61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4), факультет іноземних мов, каф. перекладознавства імені Миколи Лукаша; orcid: http://orcid.org/0000-0003-3411-9408; e-mail: leonid.chernovaty@karazin.ua.

Профайли:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kcG3Rc4AAAAJ&view_op=list_works&authuser=3

https://www.researchgate.net/profile/Leonid_Chernovaty 

 

Пасинок В.Г., академік Академії наук вищої освіти України, докт. пед. наук, проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна (61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4), факультет іноземних мов, каф. методики та практики викладання іноземної мови; orcid: https://orcid.org/0000-0002-2146-1151; e-mail: fl@karazin.ua.

Профайли:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yEociXAAAAAJ&hl=ru

http://foreign-languages.karazin.ua/ru/pasynok

Web of Science ResearcherID: E-9579-2019

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/22302746?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

 

Білик О.М., докт. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури (61057, Україна, Харків, Бурсацький узвіз, 4), факультет кіно-, телемистецтва, каф. мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства; orcid: https://orcid.org/0000-0001-5468-2076; e-mail: bilikle@gmail.com..

Профайли:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wMWwaa4AAAAJ&hl=uk&oi=sra.

 

Бакум З.П., докт. пед. наук, проф., Криворізький державний педагогічний університет (50086, Україна, Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54), кафедра української мови; orcid: https://orcid.org/0000-0001-8357-6168; e-mail: zinabakum@gmail.com.

Профайли:

https://kdpu.edu.ua/personal/zpbakum.html

https://scholar.google.com.ua/citations?user=texKRUwAAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56310224400

 

Голобородько Є.П., член-кор. НАПН України, докт. пед. наук, проф., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (73034, Україна, Херсон, вул. Покришева, 41), каф. педагогіки й менеджменту освіти; orcid: https://orcid.org/0000-0002-2399-3135; e-mail: holoborodko_yevdokiya@ukr.net.

Профайли:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EZ5buc4AAAAJ&hl=ru

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1259595

 

Михайловська Г.О., докт. пед. наук, проф., Херсонський державний університет (73000, Україна, Херсон, вул. Університетська, 27), каф. слов’янської філології; orcid: https://0000-0001-8593-9268; e-mail: mihajlovskayagalina@gmail.com.

Профайли:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=H-jbwo0AAAAJ&hl=ru

 

Статівка В.І., докт. пед. наук, проф., Ланьчжоуський університет, Інститут іноземних мов (730000, Китай, Провінція Ганьсу, Ланьчжоу, район Чжан Гуань, проспект Тяньшуйнаньлу, 222), відділення російської мови та літератури; orcid: http\\orcid.org\0000-0001-7261-6785; e-mail: Statvalentina@yandex.ru.

Профайли:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=J-8h8RUAAAAJ&hl=ru

 

Жерновникова О.А., докт. пед. наук, доц., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (61002, Україна, Харків, вул. Алчевських, 29), каф. математики; ; orcid: https://orcid.org/0000-0002-5383-4493; e-mail: chornousoxana@i.ua.

Профайли:

 ID автора у Scopus: 57210859825

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210859825&eid=2-s2.0-85071714468

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/26309924?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NizQUQoAAAAJ&hl=uk

 

Мінасян С.М., канд. пед. наук, доц., Єреванський державний університет, Іджеванський філіал (4001, Вірменія, Іджеван, вул. Усанохакан, 3), факультет філології, кафедра російської та іноземних мов; orcid: https://orcid.org/0000-0001-9301-4927; e-mail: s.minasyanpmesi@gmail.com.

Профайли:

 ID автора у Scopus: 56576171400

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56576171400

 https://app.webofknowledge.com/author/#/record/4030289?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

 www.famous-scientists.ru/3648/

 https://aspu.am › content › svetlana_m_minasyan

http://sietarrussia.ru/armenia/

 

Плачинда Т.С., докт. пед. наук, проф., Льотна академія Національного авіаційного університету (25005, Україна, Кропивницький, вул. Добровольського, 1), каф. професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук; orcid: http://orcid.org/0000-0002-2514-3644; e-mail: praydtan@ukr.net.

Профайли:

ID автора у Scopus: 57210852983

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210852983&eid=2-s2.0-85071705065 

Web of Science ResearcherID: AAD-9549-2019

https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=fwQ_rMYAAAAJ

http://www.glau.kr.ua/index.php/ua/struktura/kafedry/ksgn 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0009480

 

Ткачова Н.О., докт. пед. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (61002, Україна, Харків, вул. Алчевських, 29), каф. загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; orcid: https://orcid.org/0000-0002-1892-9200; e-mail: Тkachna2015@ukr.net.

Профайли:

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/28716493?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

 

Довженко Т.О., докт. пед. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (61002, Україна, Харків, вул. Алчевських, 29), каф. загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; orcid: http://orcid.org/0000-0003-1384-511Х; e-mail: tatanadovzhenko@gmail.com.

Профайли:

ID автора у Scopus: 57205443077

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205443077&eid=2-s2.0-85060006235 

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/29166809?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

 

Семеног О.М., докт. пед. наук, проф., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (40002, Україна, Суми, вул. Роменська, 87), каф. української мови; orcid: https://orcid.org/0000-0002-8697-8602; e-mail: olenasemenog@gmail.com.

Профайли:

ID автора у Scopus: 57207763280

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207763280&eid=2-s2.0-85062863556

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/23705805?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXOAu0MAAAAJ&hl=uk

 

Голубнича Л.О., докт. пед. наук, проф., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (61024, Україна, Харків, вул. Пушкінська, 77), каф. іноземних мов № 3; orcid: https://orcid.org/0000-0002-8252-9893; e-mail: golubnichaya11@gmail.com.

Профайли:

ID автора у Scopus: 57207980246

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207980246

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/23932475?SID=C4V6GF2zLN2V9kBLo9c

www.researcher.com/rid/M-9616-2018

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXOAu0MAAAAJ&hl=uk

 

Шипелевич Л., докт. гуманітарних наук, проф., Інститут русистики Варшавського університету (00-927, Польща, Варшава, Краковске Пшедместе, 26/28), фaкультет прикладної лінгвістики; e-mail: ludmila_sz@poczta.onet.pl.

Профайли:

http://www.wls.uw.edu.pl

https://ru.mapryal.org/mapryal/presidium

 

Вегварі В., канд. пед. наук, проф., Печський університет (7622, Угорщина, Печ, вул. Вашварі Пала, 4); e-mail: vegvári.valentyina@pte.hu.

Профайли:

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=EN&sz_ID=11129

 

Тітаренко О.О. (відповідальний секретар), канд. філол. наук, ХНУ імені В.Н. Каразіна (61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 4), Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, каф. мовної підготовки 1; orcid: https://orcid.org/0000-0003-1425-1698; e-mail: elenatitarenko.mlm@gmail.com.

Профайли:

http://www-center.univer.kharkov.ua/lang/en/empl.php?teach=titarenko