Політика оплати

Плата за публікацію: вартість однієї сторінки публікації українською та російською мовою – 50 грн., англійською мовою – 30 грн.

Статті докторів наук (без співавторів) друкуються безкоштовно.

Оплата приймається за адресою: кафедра мовної підготовки (кімн. 3-82), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022. Відповідальний секретар Тітаренко Олена Олексіївна.

Тел. (057)707-55-30.

e-mail: vestnik-knu@ukr.net