Процес рецензування

Процес рецензування

 Процедуру рецензування проходять усі статті, що надійшли до редакції. Основним принципом процедури рецензування є додержання академічної доброчесності й гармонізація діяльності авторів, читачів та редакційної колегії. Рецензенти оцінюють науковий рівень статті, вагомість, обґрунтованість та оригінальність результатів дослідження, адекватність методів і відповідність аналізу висновкам та приймають рішення щодо схвалення статті без змін чи після усунення зауважень або щодо її відхилення.

Процедура рецензування є анонімною для рецензентів і авторів (журнал утілює політику подвійного сліпого рецензування – double-blind method). До рецензування залучаються члени редколегії журналу, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи.

Порядок розгляду і рецензування статей:

1. Автор надсилає статтю, оформлену за вимогами збірника, та відомості про себе на електронну адресу журналу (vestnik-knu@ukr.net). Подаючи статтю для публікації, автор тим самим висловлює згоду на розміщення повного тексту на офіційному сайті журналу та на сайті національної наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

2. Автору повідомляють про отримання статті та прийняття її до розгляду.

3. Редакційна колегія рецензує статтю.

4. Редактори пропонують авторові наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, або, якщо є суттєві зауваження, направляють статтю на доопрацювання.

5. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу чи містить плагіат. У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає автору мотивований висновок.

6. Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей анонімних рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакційної колегії.

7. Після прийняття редколегією рішення про публікацію відповідальний секретар повідомляє про це автора статті. Автор підписує договір (див. Договір).

 Усі статті проходять перевірку на плагіат з використанням антиплагіатної системи StrikePlagiarism.com. Система встановлює коефіцієнт подібності 1 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 5 слів) та коефіцієнт подібності 2 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 25 слів). Рекомендовані показники оригінальності статей становлять:

– за величиною коефіцієнта подібності № 1 – не більше 30%,

– за величиною коефіцієнта подібності № 2 – не більше 5%.

Остаточне рішення щодо наявності плагіату або доброчесності запозичень, знайдених у роботі антиплагіатною системою, приймає редакційна колегія журналу.

Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.