Редакційна політика

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

 Мета видання:

публікація наукових робіт українських і зарубіжних авторів та поширення передового досвіду вивчення актуальних проблем викладання мов у ЗВО;

надання можливості ознайомитися з актуальними науковими дослідженнями всім професійно зацікавленим читачам;

сприяння розвитку теоретичних та практичних досліджень у галузі викладання мов.

 Місія журналу – поширення результатів авторських наукових досліджень у галузі методики викладання іноземних мов у закладах вищої освіти.

 Рекомендовано: для науково-методичних працівників, методистів, викладачів, мaгіcтрантів та докторантів.