About the Journal

Галузь та проблематика

 У збірнику наукових праць «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» розглядаються теоретичні та методичні питання викладання мов у вищих навчальних закладах, принципи створення підручників і навчальних посібників, викладання аспектів мови та місце культурології у процесі навчання іноземних мов, міжпредметні зв’язки.

 Видається Навчально-науковим інститутом міжнародної освіти Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

 Видання є фаховим у галузі педагогічних наук (Наказ МОН № 241 від 9 березня 2016 р.).

 ISSN 2073-4379 (друк.)

 Мова видання: українська, англійська.

 Періодичність: 2 рази на рік (у грудні та червні).

 Проблематика:

Методика викладання мов (української, російської, англійської, французької та інших) у закладах вищої освіти.

Психолого-педагогічні, культурологічні засади методики викладання мов.

Принципи наступності та міжпредметної координації у викладанні мов.

Використання новітніх технологій у процесі викладання мов.

Теоретичні і практичні питання навчання перекладу.

Принципи розробки нових підручників і навчальних посібників із мови для вищої школи.