Міжнародна індексація журналу

Міжнародна індексація журналу

 Журнал індексується та/або реферується у таких міжнародних наукометричних, повнотекстових та реферативних базах даних:

DOAJ

Google Scholar

Національніа бібліотека України імені В.І. Вернадського

BASE

Crossref

WorldCat