Політика журналу щодо плагіату

Політика журналу щодо плагіату

 Журнал відхиляє будь-які матеріали, у яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату!

Згідно із положеннями про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату.

 Різновидами плагіату вважаються:

  • копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
  • дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування;
  • внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) без належного оформлення цитування;
  • надмірне використання парафраз (переказів чужих думок своїми словами) без посилань на оригінальний текст.

 Основними системами виявлення плагіату є  Unicheck.com та Strikeplagiarism.com.