Галузь та проблематика

У фаховому збірнику "Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки" розглядаються теоретичні та методичні питання викладання мов у закладах вищої освіти, принципи створення підручників і навчальних посібників, викладання аспектів мови та місце культурології у процесі навчання іноземних мов, міжпредметні зв’язки.

Збірник є фаховим виданням у галузі педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 015). Наказ МОН України No 409 від 17.03.2020. Категорія "Б"