Місце лінгвокраїнознавства у процесі соціокультурної адаптації іноземних здобувачів вищої освіти

  • Н. Німенко Викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету https://orcid.org/0000-0002-8506-3187
Ключові слова: іноземні здобувачі вищої освіти, комунікативна компетентність, лінгвокраїнознавство, соціокультурна адаптація

Анотація

У статті розглянуто особливості соціокультурної адаптації іноземних здобувачів вищої освіти. Актуальність дослідження пов’язана зі значним потоком освітніх мігрантів в Україну. Більшість із них відчуває культурний шок через невідповідність уявного і реального життя в іншомовній країні з відмінною від власної історією, культурою, побутом та традиціями. Їхня соціалізація і мовна підготовка – невід’ємні складники адаптації в іншомовному освітньому й соціокультурному середовищі, процесу особистісного зростання. Метою дослідження є визначення ролі лінгвокраїнознавства у процесі соціокультурної адаптації іноземних студентів в іншомовному середовищі та формуванні особистісних цінностей. Схарактеризовано особливості формування комунікативної і соціокультурної компетентності у процесі вивчення української мови як іноземної. Розглянуто доцільність використання джерел, що розкривають еволюцію суспільства та культури країни у регіональному вимірі. Знання про регіон чи місто, де навчаються іноземці, допомагають їм краще орієнтуватися в малознайомих місцях. Визначено роль і місце лінгвокраїнознавчої компетентності у процесі соціокультурної адаптації. Підкреслено, що вивчення іншомовними студентами краєзнавчих матеріалів повинно супроводжуватися наочними показами зразків матеріальної та духовної культури. Доцільно проводити тематичні екскурсії (реальні та віртуальні), круглі столи, конкурси, ділові ігри, конференції. Акцентовано увагу на важливості залучення іноземних студентів до актуальних комунікативних ситуацій, що дозволяє їм швидше та якісніше запам’ятати лексику і граматику української мови. Доведено, що вивчення історії та культури іншого народу засобами мови навчання (української) сприяє формуванню не лише комунікативної компетентності, а й різнобічно розвиненої особистості. Розуміння відмінностей історичного процесу, культурного та соціально-економічного розвитку окремих країн і народів сприяє формуванню в іноземних студентів основ гуманізму та толерантності. Процес адаптації в новому іншомовному середовищі сприяє усвідомленню і власної ідентичності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Azіmov, E.G. and Shchukin, A.N. (2009). Novyi slovar metodicheskih terminov i ponyatiy (teoria i praktika obucheniya yazykam) [A new dictionary of methodological terms and concepts (theory and practice of teaching languages)]. Moscow: IKAR, 2009 [in Russian].

Danylyuk, N. (2014). Mozhlyvosti vykorystannya linhvokrayinoznavchykh slovnykiv dlya vyvchennya inozemnykh mov [Possibilities of using linguistic-cultural dictionaries for learning foreign languages]. Aktualni pytannya inozemnoyi filologiyi [Topical issues of foreign philology], 1, pp. 68–74 [in Ukrainian].

Zadorozhnya, L. (2020). Vykorystannya lingvokrayinoznavchogo materialu na zanyattyax z ukrayinskogo folkloru. [The use of linguistic and regional studies material in classes on Ukrainian folklore]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 36, pp. 56–67 [in English] DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2020-36-05.

Zankovska, G.D. (2009). Lingvokulturologiya u koli sumizhnyx lingvistychnyx nauk [Linguistics in the circle of related linguistic sciences]. Naukovi zapysky [Nacionalnogo universytetu “Ostrozka akademiya”]. Seriya Filologichna [Scientific notes [of the National University “Ostroh Academy”]. Philological series], 11, pp. 35–40 [in Ukrainian].

Zozulia, I., Stadnii, A. and Slobodianiuk, A. (2022). Audiovizualni zasoby navchannya v procesi formuvannya inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti [The peculiarities of formation of Ukrainian-language communicative competence of foreign students]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 40, pp. 12–28 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2022-40-01.

Pobydajlo, N. (2017). Formuvannya krayeznavchoyi kompetentnosti na zanyattyax iz fizychnoyi geografiyi Ukrayiny [Formation of local knowledge competence in physical geography classes of Ukraine]. Profesionalizm pedagoga: teoretchni j metodychni aspekty [Teacher professionalism: theoretical and methodical aspects], 6, pp. 159–168 [in Ukrainian].

Sylka, A.A. (2017). Dystancijnyj kurs “Ukrainian” dlya anglomovnyh studentiv: problemy realizaciyi [Distance course “Ukrainian” for English-speaking students: problems of implementation]. Yakisna movna osvita u suchasnomu globalizovanomu sviti: tendenciyi, vyklyky, perspektyvy [Quality language education in today’s globalized world: trends, challenges, prospects]. Sumy, pp. 153–158 [in Ukrainian].

Suduk, I., Lytvyn, N. and Tytova, M. (2016). Shlyahy formuvannya lingvokrayinoznavchoyi kompetenciyi na zanyattyax z ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi [Ways of formation of linguistic and country specific competence in classes of Ukrainian as a Foreign Language]. Visnyk ONU [ONU Bulletin], Philological Series, pp. 153−159 [in Ukrainian].

Tronko, P.T. (1994). Krayeznavstvo u vidrodzhenni duxovnosti ta kultury: Dosvid. Problemy. Perspektyvy [Local studies in the revival of spirituality and culture: Experience. Problems. Prospects]. Kyiv, 1994 [in Ukrainian].

Ushakova, N.I. (2015). Lingvokognityvni zasady metodyky formuvannya inshomovnoyi lingvokulturnoyi kompetentnosti [Linguistic principles of the methodology of formation of foreign language linguistic and cultural competence]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 27, pp. 117–127 [in Ukrainian].

Yashhenko, A.A. (2019). Urbanonimy yak odyn iz najvazhlyvishyx elementiv komunikaciyi [Urbanonyms as one of the most important elements of communication]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 33, pp. 127–138 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2018-33-11.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Німенко, Н. (2022). Місце лінгвокраїнознавства у процесі соціокультурної адаптації іноземних здобувачів вищої освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (41), 12-25. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2022-41-01